Проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності Біловодської селищної ради Старобільського району Луганської  областіокремими лотами у формі аукціону.

2. Дані про земельні ділянки:

1) Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 4420655100:08:001:0120. Місце розташування: Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, б\н. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

2)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – поліпшені пасовища, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 16,0847 га, кадастровий номер 4420685500:06:009:0013. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Євсузька сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                                   

3) Земельна ділянка для   ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя – рілля (код КВЦПЗ 01.01), площа – 26,4001 га, кадастровий номер  4420685500:06:008:0048. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Євсузька сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

4) Земельна ділянка для   ведення фермерського господарства, угіддя – рілля. (код КВЦПЗ 01.02), площа – 40,3094 га, кадастровий номер  4420685500:06:009:0011. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Євсузька сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

5) Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя – рілля  (код КВЦПЗ 01.01), площа –30,0000 га, кадастровий номер  4420685500:06:008:0051. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Євсузька сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

6) Земельна ділянка для   ведення фермерського господарства, угіддя – рілля. (код КВЦПЗ 01.02), площа –40,9808 га, кадастровий номер  4420685500:14:001:0009. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Євсузька сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

7) Земельна ділянка для ведення фермерського господарства, угіддя – рілля  (код КВЦПЗ 01.02), площа –30,9787 га, кадастровий номер  4420685500:14:001:0010. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Євсузька сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

8) Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя – рілля  (код КВЦПЗ 01.01), площа –11,9100 га, кадастровий номер  4420686600:09:002:0025. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Кононівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

9)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – рілля, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 10,0000 га, кадастровий номер 4420686600:09:002:0056. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Кононівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                    

10)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – рілля, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 6,0903 га, кадастровий номер 4420686600:09:002:0057. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Кононівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                       

11)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – рілля, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 3,4604 га, кадастровий номер 4420686600:18:003:0019. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Кононівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                       

12)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – пасовища, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 13,0147 га, кадастровий номер 4420681100:12:001:0121. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Бараниківська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                 

13)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – рілля, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 27,1864 га, кадастровий номер 4420681100:06:001:0022. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Бараниківська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                    

14)  Земельна ділянка для сінокосіння і випасання худоби, угіддя – сіножаті, (код КВЦПЗ 01.08), площа – 25,5174 га, кадастровий номер 4420684400:18:008:0260. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

15)  Земельна ділянка для сінокосіння і випасання худоби, угіддя – пасовища, (код КВЦПЗ 01.08), площа –14,4333 га, кадастровий номер 4420684400:18:008:0261. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

16)  Земельна ділянка для сінокосіння і випасання худоби, угіддя – пасовища, (код КВЦПЗ 01.08), площа –15,9102 га, кадастровий номер 4420684400:18:008:0262. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

17)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – пасовища, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 33,1724 га, кадастровий номер 4420684400:23:006:0031. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                                                                                                                                                     

18)  Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), угіддя – пасовища, (код КВЦПЗ 16.00), площа – 11,3000 га, кадастровий номер 4420684400:23:006:0030. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.                                                   

19) Земельна ділянка для розміщення та експлуатації  основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02), площа – 1,0000 га, кадастровий номер 4420655100:__:___:____. Місце розташування: Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт.Біловодськ, вул.ім.Торосяна, б\н. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років. Додаткові умови: розроблення проєкту землеустрою зі зміною цільового призначення землі.       

3. УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Переможець повинен:

– забезпечити фінансування підготовки лотів та забезпечити підготовку лотів до продажу права оренди на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцями лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

– розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

– при розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців земельних торгів на конкурентних засадах» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають бути підтвердні документи з їхнім описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

У разі неповноти поданих документів або несвоєчасності їхнього подання, претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів із конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента. У разі виявлення недостовірної інформації конкурсант не допускається до участі у конкурсі.

 Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 1) Кількість проданих лотів:

3 бали − найбільша пропозиція; 2 бали − друга за найбільшою пропозиція; 1 бал − інші пропозиції.

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової:

(коефіцієнт – показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

3 бали − найбільший показник; 2 бали − другий за найбільшим показником; 1 бал − найменший показник.

 3) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів − найменша пропозиція; 4 бали − друга за найменшою пропозиція; 3 бали − інші пропозиції;

4.  Перелік документів, які подаються на конкурс:

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

-копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-згода на обробку персональних даних (додаток 2 до Положення) (для претендента – фізичної особи – підприємця);

-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

-копія(ї) ліцензії(й);

-копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів);

-інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

– Згода на фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів.

Конкурсна пропозиція в окремо запечатаному конверті:

 1) Кількість проданих лотів на земельних торгах за останні 24 місяці (із зазначенням адреси розміщення земельної ділянки, її площі та цільового використання);

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової (із зазначенням загальної суми стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів  та загальна суми ціни продажу лотів);

(коефіцієнт – показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

Формула розрахунку коефіцієнта Кф=А/В, де:

Кф – коефіцієнт – показник порівняльної характеристики ціни продажу земельних ділянок відносно стартової;

А – загальна сума ціни продажу лотів;

В – загальна сума стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів;

 3) Інформація щодо строку виконання послуг (робіт) із підготовки лотів до продажу (в календарних днях);

 Усі сторінки документів, що надаються претендентом повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України.

Прийняття заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих  днів до дати проведення конкурсу.

5. Строк подання конкурсної документації: до 26 травня  2021 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92800, Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 105.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 03 червня  2021 року о 10.00 за адресою: 92800, Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92800, Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт.Біловодськ, вул..Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

 Телефон для довідок: (06466) 2-03-42.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here