Протоколи засiдання Координацiйної ради з питань запобiгання та протидiї домашньому насильству, насильству за ознакою cтаті, гендерній дискримiнацiї, торгiвлi людьми