Про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в Терцентрі Біловодської селищної ради

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» та наказу директора територіального центру від 04.01.2021року №32 у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Біловодської селищної ради Луганської області проведено моніторинг та внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг в відділеннях соціальної допомоги вдома, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, денного перебування та службі з перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які мають порушення опорно – рухового апарату

Моніторинг – це систематичне спостереження за станом та тенденціями, що відбуваються у соціальній службі, шляхом регулярного збору та аналізу даних. Мета моніторингу та внутрішньої оцінки – визначення рівня надання соціальних послуг працівниками територіального центру та удосконалення роботи з надання соціальних послуг. Оцінка якості послуг – це процедура, яка відбувається час від часу, і має на меті визначити, як забезпечуються встановлені показники якості, чи відповідає послуга своєму призначенню, чи має вона позитивний вплив на отримувача.
Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.Об’єктом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є відділення соціальної допомоги вдома, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги, денного перебування та служба з перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які мають порушення опорно – рухового апарату в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Біловодської селищної ради Луганської області.

Предметом внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг є соціальні послуги.Під час проведення моніторингу застосовувалися такі методи оцінки:
1. Аанкетування отримувачів соціальних послуг;
2. проведення співбесід із отримувачами соціальних послуг;
3. спостереження за процесом надання соціальних послуг;
4. самооцінка персоналу, який надає соціальні послуги.

Ціллю проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальної послуги догляду вдома є :
– оптимізація діяльності відділення соціальної допомоги вдома- підвищення рівня професійної компетенції персоналу відділення соціальної допомоги вдома;
– дотримання встановленого та підвищення рівня якості соціальних послуг догляду вдома.

Внутрішньому моніторингу та оцінці підлягають:
– дотримання вимог, встановлених у Державних соціальних стандартах;
– дотримання показників забезпечення якості, встановлених у Державних соціальних стандартах.
Завдання моніторингу та оцінки якості соціальної послуг догляду вдома полягають у:
1. проведенні оцінки дотримання вимог до якості соціальної послуги, встановлених у Державному соціальному стандарті;
2. виявленні випадків порушень чи недотримання законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють надання соціальної послуги догляду вдома, вжиття заходів щодо їх усунення;
3. проведенні аналізу причин, що лежать в основі порушень, та їх усуненні;
4. визначенні результативності надання соціальних послуг догляду вдома;
5. виявленні негативних й позитивних тенденцій у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, підготовці пропозицій щодо вдосконалення процесу надання соціальних послуг, поширення успішного досвіду.

Методи оцінки якості соціальної послуги догляду вдома:
• опитування/анкетування отримувачів соціальної послуги догляду вдома;
• спостереження за процесом надання соціальних послуг догляду вдома;
• бесіда/співбесіда з персоналом відділення соціальної допомоги вдома;
• вивчення документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг догляду вдома;
• перевірки соціальних робітників на дільницях.

З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальної послуги догляду вдома проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення анкетування/опитування отримувачів соціальної послуги, їх законних представників, аналіз відгуків щодо організації та надання соціальної послуги.
Для вивчення думки щодо якості надання послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома, взяли участь в опитуванні 314 отримувачів соціальної послуги догляду вдома. Метою опитування є отримання об’єктивної інформації, необхідної для оцінки та поліпшення якості надання соціальної послуги догляду вдома, вивчення реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома. Опитування проводили члени Комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг методом анкетування.
На питання «З якого джерела інформації Ви дізналися про можливість отримання соціальної допомоги (соціальних послуг) в нашій установі?» відповіли: 34,4% – розповіли родичі,сусіди, знайомі; 1% – дізналися з газет, соц.мереж (напр. Facebook); 61,1% – запропонували працівники соціального захисту; 3,5% – запропонували працівники охорони здоров’я. Тож за результатами опитування можна зробити висновок, що робітники територіального центру добре проводять роз’яснювальну та рекламну роботу щодо соціальних послуг територіального центру. (Додаток 1)
100% – підопічних вважають, що інформація про перелік послуг, умови і порядок їх надання територіальним центром є достатньою.79,6 % – громадян обслуговуються більше року.Всі 100% опитаних отримують послугу догляд вдома, з них: 27,1% – отримують соціальні послуги такі як: соціальна адаптація, консультування, інформування; 88,9% – отримують послугу натуральна допомога 8,3% – користуються транспортною послугою.
На питання «Чи зручно Вам відвідувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?» 56,7% відповіли «ні, тому що немає транспортного сполучення»;12,1% – «ні, тому що проблеми зі здоров’ям»;31,2% відповіли «Так».
За цими показниками можна зробити висновок, що з причини малорухомості та відсутності громадського транспорту люди похилого віку та особи з інвалідністю не мають можливості отримувати всі соціальні послуги, які надаються територіальним центром, за виключенням мультидисциплінарної команди, яка виїжджає на території старостинських округів.
На питання «Чи задоволені Ви якістю обслуговування Територіальним центром?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи відчули Ви покращення емоційного та фізичного стану, моральну підтримку, увагу, турботу в результаті отримання соціальної послуги?» 95,5% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви ставленням до себе працівників установи?» 100% відповіли «Так».
На питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати в Територіальному центрі?» 92,4% відповіли, що їх влаштовує перелік послуг; 5,7% вказали, що хочуть отримувати послугу «догляд стаціонарний».
На питання «Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи» 48,4% відповіли, що їх все влаштовує, пропозицій немає; 33,8% хотіли б отримувати послуги ремонтної бригади; 10,8% – розширення та удосконалення переліку послуг сестри медичної, 8,9% – потребують консультацій психолога; 3,5% – юридичні консультації; 0,6% – хотіли б отримувати послуги з ремонту взуття; 0,6% – бажають розширення та удосконалення переліку послуг перукаря; та 0,3% – хотіли б забезпечення харчуванням.

Таким чином, оцінка результатів аналізу анкет отримувачів соціальної послуги догляду вдома в цілому показує позитивну картину у процесі надання соціальної послуги догляду вдома, задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги.Спостереження за процесом надання соціальної послуги догляду вдома відбувається шляхом планових чи позапланових (оперативних) перевірок роботи соціальних робітників на дільниці, які фіксуються в актах перевірки роботи соціального робітника на дільниці, телефонного опитування, проведення співбесід з отримувачами соціальної послуги догляду вдома.
Проаналізовано групи показників забезпечення якості за допомогою критеріїв оцінювання (Додаток 2).

Самооцінка персоналу, що надає соціальні послуги
Під час проведення моніторингу була здійснена самооцінка персоналу, який надає соціальні послуги. Самооцінка проводилася за 12-бальною шкалою, де 1 – саме низький бал, а 12 – саме високий. Результати самооцінки наведено в таблиці.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
– – – – – – – – 1чол.
(2,7%) 2чол.
(5,4%) 22чол
(59,5%) 12чол.
(32,4%)
Також була здійснена оцінка роботи соціальних робітників завідуючою відділенням соціальної допомоги вдома.задовільно добре відмінно3 чол (8,1%) 31 чол. (83,8%) 3 чол (8,1%)

Оцінка якості соціальної послуги догляд вдома в цілому за 2020 рік
Узагальнений статус – “добре”
Рекомендації по роботі відділення – продовжувати роботу за вказаними критеріями по всім показникам
Головною метою відділення організації надання адресної грошової, натуральної допомоги та соціальних послуг є надання послуги натуральна допомога громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям та іншим малозабезпеченим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

Станом на 01.01.2021 року на обліку у відділенні знаходилось 1917 осіб, які відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов потребували натуральної допомоги, у тому числі 1382 громадян, які обслуговуються виключно у цьому відділенні. Виходячи з можливостей відділення, наявної фінансової та матеріальної бази адресну натуральну допомогу (продуктові набори) отримали 38 чоловік за рахунок місцевого бюджету (малозабезпечені непрацездатні громадяни) та 1821 чоловік від ТОВ «АТБ-МАРКЕТ».
При територіальному центрі функціонує пункт прокату. Пунктом прокату обслужені 24 особи. В пункті прокату є крісла-коляски, ходунки, милиці та милиці з підлокітниками.
Станом на 01.01.2021 року послуги по ремонту та пошиттю одягу отримали 174 осіб, послуги перукаря 369 осіб, послуги робітника з комплексного обслуговування отримали 64 особи. Станом на 01.01.2021 року відділенням обслуговані 1917 осіб.

Результати анкетування отримувачів соціальної послуги натуральна допомога
Проаналізувавши анкети отримувачів соціальних послуг (додаток 3) виявлено, що переважна більшість опитаних – це жінки (76,3%).
На питання «З якого джерела інформації Ви дізналися про можливість отримання соціальної допомоги (соціальних послуг) в нашій установі ?» відповіли: 51,3% – розповіли родичі,сусіди, знайомі; 1,6% – дізналися з газет, соц.мереж (напр. Facebook); 40,9% – запропонували працівники соціального захисту; 6,2%- запропонували працівники охорони здоров’я.
100% – підопічних вважають,що інформація про перелік послуг, умови і порядок їх надання територіальним центром є достатньою.
87% опитаних обслуговуються більше року.
100% опитаних отримують послугу натуральна допомога, з них: 35% у відділенні соціальної допомоги вдома, 12% отримують послуги у відділенні денного перебування, 6% – у службі з перевезення.
На питання «Чи зручно Вам відвідувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?» 92,7% відповіли «Так»; 0,5% відповіли «ні, тому що немає транспортного сполучення»; 6,7% – «ні, тому що проблеми зі здоров’ям».
На питання «Чи задоволені Ви якістю обслуговування Територіальним центром?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи відчули Ви покращення емоційного та фізичного стану, моральну підтримку, увагу, турботу в результаті отримання соціальної послуги?» 92,2% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви ставленням до себе працівників установи?» 100% відповіли «Так».
На питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати в Територіальному центрі?» 95,9% відповіли, що їх влаштовує перелік послуг; 2,1% вказали, що хочуть отримувати послугу «догляд стаціонарний»; 2,1% вказали, що хочуть отримувати послугу «денний догляд».
На питання «Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи» 56% відповіли, що їх все влаштовує, 13,5% хотіли б отримувати послуги ремонтної бригади; 11,4% – консультації психолога; 12,4% – розширення та удосконалення переліку послуг перукаря; 3,6% – розширення та удосконалення переліку послуг перукаря сестри медичної 3,1% – хочуть отримувати послуги ремонту взуття.

Самооцінка персоналу, що надає соціальні послуги
Під час проведення моніторингу була здійснена самооцінка персоналу, який надає соціальні послуги.
Самооцінка проводилася за 12-бальною шкалою, де 1 – саме низький бал, а 12 – саме високий.
Результати самооцінки наведено в таблиці.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
– – – – – – – 1 чол
(33,3%) – – чол
(33,3%) 1 чол
(33,3%)

Також була здійснена оцінка роботи швачки, перукаря та робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків завідуючою відділеням.
задовільно добре відмінно- 3 чол. (100%) –

Періодично робота територіального центру висвітлюється в засобах масової інформації, що дає можливість знайомити мешканців громади з повним спектром послуг, які надаються територіальним центром, умовами та порядком прийняття на обслуговування відповідних категорій громадян. Територіальним центром постійно продовжується робота, щодо виявлення осіб, які потребують соціального захисту та допомоги і покращення системи соціального обслуговування в громаді.Також в терцентрі організований мультидисциплінарний підхід з надання соціальних послуг, працює мультидисциплінарна команда, яка надає комплексні послуги. Метою створення такої команди є забезпечення доступності соціальних послуг для осіб, які проживають у віддалених селах. Послугами мультидисциплінарної команди скористалося 169 громадян.

Оцінка якості соціальної послуги натуральна допомога в ціломуза 2020 року
Узагальнений статус – “добре”
Рекомендації по роботі відділення – продовжувати роботу за вказаними критеріями по всім показникам

Відділення денного перебування утворене для обслуговування не менш як 30 громадян на день (громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку) з частковим порушенням рухової активності, які частково не здатні до самообслуговування). Відділення обслуговує громадян незалежно від їх сімейного стану, які не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-медичних послуг з метою запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, підтримки її здоров’я.
В відділенні денного перебування надаються наступні послуги: консультування, соціальна адаптація (Університет Третього віку, створений з метою організації вільного дозвілля, проведення просвітницьких та учбових курсів), інформування – надання інформації, необхідної для поліпшення складної життєвої ситуації. В відділенні функціонує бібліотека, в якій налічується близько тисячі книг.
У відділенні працює сестра медична, яка надає різні види медичних послуг громадянам, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі, а саме: масаж, інгаляції, вимірювання артеріального тиску, електротерапія, тощо. Сестра медична станом на 01.01.2021 року надала 2432 медичних послуги, соціальний працівник 802 інформаційних, 832 консультації, 3475 послуг соціальної адаптації. Послугами Університету Третього віку скористалися 75 громадян, 17 – послугами бібліотеки.


Самооцінка персоналу, що надає соціальні послуги
Під час проведення моніторингу була здійснена самооцінка персоналу, який надає соціальні послуги. Самооцінка проводилася за 12-бальною шкалою, де 1 – саме низький бал, а 12 – саме високий. Результати самооцінки наведено в таблиці.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
– – – – – – – – – – 2 чол.
(100%)
Також була здійснена оцінка роботи сестри медичної та соціального працівника керівництвом територіального центру.задовільно добре відмінно- – 2 чол. (100%)
Згідно карток самооцінок соціальний працівник та сестра медична мають високий рівень самооцінки. З 04.01.2021 року по 18.01.2021 року було здійснене спостереження за процесом надання соціальних послуг (перевірка працівників), згідно висновку якого працівники старанно виконують свої посадові обов’язки, дотримуються графіку роботи, старанно та якісно надають соціальні послуги.

Результати анкетування соціальної послуги соціальна адаптація
В анкетуванні прийняло участь 10% отримувачів послуги соціальна адаптація (26 чол.). Проаналізувавши анкети отримувачів соціальних послуг (додаток 5) виявлено, що більшість отримувачів соціальних послуг – це жінки (57,7%).
На питання «З якого джерела інформації Ви дізналися про можливість отримання соціальної допомоги (соціальних послуг) в нашій установі?» відповіли: 57,7% – розповіли родичі,сусіди, знайомі; 38,5% – запропонували працівники соціального захисту; 3,8%- запропонували працівники охорони здоров’я. 100% – підопічних вважають, що інформація про перелік послуг, умови і порядок їх надання територіальним центром є достатньою. 92,4% опитаних обслуговуються більше року. 100% опитаних отримують послугу соціальна адаптація , з них: 100% отримують послуги консультування та інформування; 96,1% – послугу натуральна допомога, 3,8% – догляд вдома, 3,8% – транспортну послугу.
На питання «Чи задоволені Ви якістю обслуговування Територіальним центром?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи зручно Вам відвідувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи відчули Ви покращення емоційного та фізичного стану, моральну підтримку, увагу, турботу в результаті отримання соціальної послуги?» 96,2% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви ставленням до себе працівників установи?» Всі 100% відповіли «Так».
На питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати в Територіальному центрі?» 92,7 % відповіли, що їх влаштовує перелік послуг;7,7% вказали, що хочуть отримувати послугу «догляд стаціонарний».
На питання «Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи» 30,7% – відповіли, що все влаштовує, пропозицій немає; 23% – потребують послуг психолога; 19,2% – хочуть отримувати послуги з ремонту взуття; 11,5% відповіли, що хочуть щоб були організовані виїзні поїздки та екскурсії; 11,5% – заняття скандинавською ходьбою; 3,8% – бажають, що проходили заняття з користування сучасним телефоном; 3,8% – облаштування кухні для занять на факультеті «Кулінарне мистецтво».
Оцінка якості соціальної послуги соціальної адаптації в цілому за 2020 рік
Узагальнений статус – “добре”
Рекомендації по роботі відділення – продовжувати роботу за вказаними критеріями по всім показникам

Результати анкетування соціальної послуги консультування
В анкетуванні прийняло участь 10% отримувачів послуги консультування (25 чол.). Проаналізувавши анкети отримувачів соціальних послуг (додаток 7) виявлено, що більшість отримувачів соціальних послуг – це жінки (60%).
На питання «З якого джерела інформації Ви дізналися про можливість отримання соціальної допомоги (соціальних послуг) в нашій установі?» відповіли: 56% – розповіли родичі,сусіди, знайомі; 4% – дізналися з газет, соц.мереж (напр. Facebook); 36% – запропонували працівники соціального захисту; 4%- запропонували працівники охорони здоров’я.
100% – підопічних вважають,що інформація про перелік послуг, умови і порядок їх надання територіальним центром є достатньою.
92% опитаних обслуговуються більше року.
100% опитаних отримують послугу консультування , з них: 100% отримують послуги соціальна адаптація та інформування; 96% – послугу натуральна допомога, 4% – догляд вдома.
На питання «Чи задоволені Ви якістю обслуговування Територіальним центром?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи зручно Вам відвідувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи відчули Ви покращення емоційного та фізичного стану, моральну підтримку, увагу, турботу в результаті отримання соціальної послуги?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви ставленням до себе працівників установи?» Всі 100% відповіли «Так».
На питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати в Територіальному центрі?» 100 % відповіли, що їх влаштовує перелік послуг.
На питання «Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи» 32% – відповіли, що все влаштовує, пропозицій немає; 24% – потребують послуг психолога; 20% – хочуть отримувати послуги з ремонту взуття; 12% відповіли, що хочуть щоб були організовані виїзні поїздки та екскурсії; 12% – бажають розширення та удосконалення переліку послуг сестри медичної; 8% – заняття скандинавською ходьбою; 8% – облаштування кухні для занять на факультеті «Кулінарне мистецтво».

Оцінка якості соціальної послуги консультування в цілому за 2020 рік
Узагальнений статус – “добре”
Рекомендації по роботі відділення – продовжувати роботу за вказаними критеріями по всім показникам

Результати анкетування соціальної послуги інформування
В анкетуванні прийняло участь 10% отримувачів послуги соціальна адаптація ( чол.). Проаналізувавши анкети отримувачів соціальних послуг (додаток 9) виявлено, що більшість отримувачів соціальних послуг – це жінки (68,2%).
На питання «З якого джерела інформації Ви дізналися про можливість отримання соціальної допомоги (соціальних послуг) в нашій установі?» відповіли: 77,3% – розповіли родичі,сусіди, знайомі; 18,2% – запропонували працівники соціального захисту; 4,5% – запропонували працівники охорони здоров’я.
100% – підопічних вважають,що інформація про перелік послуг, умови і порядок їх надання територіальним центром є достатньою.86,4% опитаних обслуговуються більше року. 100% опитаних отримують послугу інформування , з них: 100% отримують послуги консультування та соціальна адаптація; 86,4% – послугу натуральна допомога, 13,6% – догляд вдома.
На питання «Чи задоволені Ви якістю обслуговування Територіальним центром?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи зручно Вам відвідувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?» 95,5% відповіли «Так».
На питання «Чи відчули Ви покращення емоційного та фізичного стану, моральну підтримку, увагу, турботу в результаті отримання соціальної послуги?» 81,8% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви ставленням до себе працівників установи?» Всі 100% відповіли «Так».
На питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати в Територіальному центрі?» 90,9 % відповіли, що їх влаштовує перелік послуг; 4,5% вказали, що хочуть отримувати послугу «догляд стаціонарний»; 9,1% вказали, що хочуть отримувати послугу «денний догляд».
На питання «Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи» 45,5% – відповіли, що все влаштовує, пропозицій немає; 18,2% – потребують послуг психолога; 18,2% – облаштування кухні для занять на факультеті «Кулінарне мистецтво» 4,5 % – хочуть отримувати послуги з ремонту взуття; 4,5% відповіли, що хочуть щоб були організовані виїзні поїздки та екскурсії; 4,5% – заняття скандинавською ходьбою; 4,5% – бажають більше творчості на заняттях в Університеті ІІІ віку.

Оцінка якості соціальної послуги інформування в цілому за 2020 рік
Узагальнений статус – “добре”
Рекомендації по роботі відділення – продовжувати роботу за вказаними критеріями по всім показникам

Служба з перевезення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату. Основною метою служби з перевезення є поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які мають порушення опорно-рухового апарату. Для досягнення зазначеної мети служба з перевезення:
– створює умови щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та осіб, які мають вади опорно-рухового апарату;
– надає спеціалізовані транспортні послуги з транспортування мало мобільних людей.
Основними завданнями служби є:
– забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної соціальної політики у сфері соціальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та особам, які мають порушення опорно-рухового апарату та створення сприятливих умов для життєдіяльності;
– підвищення рівня мобільності людей шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування.

З 04.01.2021 року по 18.01.2021 року було здійснене спостереження за процесом надання соціальних послуг (перевірка працівників), згідно висновку якого працівники старанно виконують свої посадові обов’язки, дотримуються графіку роботи, старанно та якісно надають соціальні послуги.
Самооцінка персоналу, що надає соціальні послугиПід час проведення моніторингу була здійснена самооцінка персоналу, який надає соціальні послуги. Самооцінка проводилася за 12-бальною шкалою, де 1 – саме низький бал, а 12 – саме високий. Результати самооцінки наведено в таблиці.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
– – – – – – – – – – 11чол.
(100%)
Також була здійснена оцінка роботи фахівця із соціальної роботи та водія керівництвом територіального центру.
задовільно добре відмінно- – 2 чол.
(100%)

Результати анкетування транспортної послуги
В анкетуванні прийняло участь 30% отримувачів транспортної послуги. (23 чол.).
Проаналізувавши анкети отримувачів соціальних послуг (додаток 11) виявлено, що за ознакою статі однакова кількість чоловіків і жінок. На питання «З якого джерела інформації Ви дізналися про можливість отримання соціальної допомоги (соціальних послуг) в нашій установі?» відповіли: 43,5% – розповіли родичі,сусіди, знайомі; 4,3% – дізналися з газет, соц.мереж (напр. Facebook); 47,8% запропонували працівники соціального захисту; 4,3%- запропонували працівники охорони здоров’я.
100% – підопічних вважають, що інформація про перелік послуг, умови і порядок їх надання територіальним центром є достатньою.78,3% опитаних обслуговуються більше року. 100% опитаних отримують транспортну послугу (обслуговуються у службі з перевезення) з них: 21,7% – отримують послугу догляд вдома; 8,7% отримують послуги соціальна адаптація, консультування, інфомування; 65,2% отримують послугу натуральна допомога.
На питання «Чи зручно Вам відвідувати Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)?» 87% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви якістю обслуговування Територіальним центром?» 100% відповіли «Так».
На питання «Чи відчули Ви покращення емоційного та фізичного стану, моральну підтримку, увагу, турботу в результаті отримання соціальної послуги?» 87% відповіли «Так».
На питання «Чи задоволені Ви ставленням до себе працівників установи?» Всі 100% відповіли «Так».
На питання «Які послуги Ви хотіли б ще отримувати в Територіальному центрі?» 56,5% відповіли, що їх влаштовує перелік послуг; 17,4% вказали, що хочуть отримувати послугу «догляд стаціонарний»; 21,7% вказали, що хочуть отримувати послугу «денний догляд».17,4% – представництво інтересів;4,3% – посереднитцо.
На питання «Ваші побажання та пропозиції щодо покращення роботи» 56,5% відповіли, що все влаштовує, пропозицій немає; 30,4% – бажають отримувати послуги реабілітації; 13% – відзначили, що хочуть введення послуги психолога; 4,3% – збільшити кількість поїздок в місяць. Згідно карток самооцінок фахівець із соціальної роботи та водій мають високий рівень самооцінки.

З 04.01.2021 року по 18.01.2021 року було здійснене спостереження за процесом надання соціальних послуг (перевірка працівників), згідно висновку якого працівники старанно виконують свої посадові обов’язки, дотримуються графіку роботи, старанно та якісно надають соціальні послуги.
Оцінка якості соціальної послуг денного догляду, консультуваннята соціальної адаптації в цілому за 2019 рік
Узагальнений статус – “добре”
Рекомендації по роботі відділення – продовжувати роботу за вказаними критеріями по всім показникам

За результатами проведеного моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг заплановані заходи для покращення роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг):
– продовжувати своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг;
– у зв’язку із специфікою роботи із одинокими особами похилого віку, більше уваги приділяти психологічній підготовці працівників;
– з метою інформування населення про роботу територіального центру більш активно співпрацювати з місцевими засобами масової інформації;
– в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру (закупівлі спецодягу, сільськогосподарського інвентарю);
– слідкувати за оформленням інформаційних стендів;- розширювати та вдосконалювати послугу натуральна допомога шляхом:організації постійнодіючої мультидисциплінарної команди для охоплення всієї громади послугою натуральна допомога (дрібний ремонт житла, рубання дров, косіння трави, перукарські послуги, швацькі тощо);
– розширювати та вдосконалювати послугу соціальна адаптація шляхом: організації виїзних екскурсій для осіб, що обслуговуються у відділенні денного перебування; організації заняття зі скандинавської ходьби та фізичної культури; організації роботи психологічної кімнати для отримувачів соціальних послуг та працівників; облаштування кухонного куточку для практичних занять факультету «Кулінарне мистецтво» розширення послуг сестри медичної.

Підсумки моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг розглянуто на засіданні комісії 29.01.2021 року,
протокол №2.
Голова комісії з моніторингу та оцінки якості В.М. Дяченко

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here