Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА ФІРМА “АГРОТОН” (ПрАТ “АГРОТОН”)

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН БІЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН

БРИГАДА «ЛАН» ВІДДІЛЕННЯ «ЄВСУГ»

Код згідно з ЄДРПОУ 30280120

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса об’єкта: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Гвардійський, буд. 10Б, офіс 12; виробничі потужності об’єкту розташовані за адресою: 92801, Луганська область, Старобільський (Біловодський район), смт Біловодськ, вул. Косьміна, буд.38. Телефон: (06452) 4-33-70; e-mail: dispetcher.belovodsk@ukr.net.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

 – діяльність складу паливо-мастильних матеріалів (далі по тексту склад ПММ) за адресою: 92801, Луганська область, Старобільський (Біловодський район), смт Біловодськ, вул. Косьміна, буд.38.

            – на території виробничого майданчика Бригада Лан «Відділення «Євсуг» діючого підприємства ПрАТ “АГРОТОН” розташований склад ПММ, який призначений для забезпечення власних автотранспортних засобів підприємства світлими нафтопродуктами: бензином та дизельним паливом (далі по тексту ДП). До складу ПММ входять три наземні ємності загальним об’ємом 65 м3 та дві паливо-роздавальні колонки (далі по тексту ПРК), будівля операторної. Все технологічне обладнання складу ПММ існуюче та входить до комплексу будівель та споруд виробничого майданчика Бригада Лан «Відділення «Євсуг». Річна витрата бензину «А-92» дорівнює 36 м3, ДП – 169 м3. Режим роботи складу ПММ – цілий рік; чисельність працюючих становить 1 особа.

Технічна альтернатива 1.

Склад ПММ використовується для забезпеченням власних автотранспортних засобів підприємства світлими нафтопродуктами: бензином та ДП.

Технічна альтернатива 2.

Технічна альтернатива 2 виробничої діяльності: установка автомобільної газонаповнювальної компресорної станції (далі по тексту АГНКС). Склад викидів забруднюючих речовин при експлуатації АГНКС більший ніж при експлуатації складу ПММ. Необхідно враховувати також те, що упродовж усього маршруту виробничого транспорту підприємства інші АГНКС практично відсутні, тобто можливість дозаправлення відсутня. Технічна альтернатива 2 не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Виробничі потужності підприємства знаходяться на одному виробничому майданчику в смт Біловодськ за адресою: 92801, Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт Біловодськ, вул. Косьміна, буд.38. Кадастровий номер: 4420655100:05:004:0273. Тип власності: Комунальна власність. Цільове призначення: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Площа: 1.5598 га

            Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності не розглядалися, оскільки діючі технологічні споруди та обладнання прив’язані безпосередньо до місця розташування існуючого виробництва.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

            ПрАТ “АГРОТОН” є регіональним лідером по вирощуванню сільськогосподарських культур. Позитивним моментом планованої діяльності є: наявність надходжень податків в місцевий та державний бюджети; дотримання екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів; наявність робочих місць.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На складі ПММ передбачається заправка лише власного автотранспорту підприємства двома видами рідкого моторного палива: бензином та ДП. Для цього встановлені наступні технологічні блоки: автоцистерна; резервуарний парк, у складі трьох горизонтальних сталевих наземних одностінних, односекційних резервуарів загальним об’ємом 65 м3; ПРК у загальній кількості 2 од. Приток нафтопродуктів в резервуар та витрата нафтопродуктів з резервуару дорівнює до 1 л/с. Річна витрата бензину «А-92» дорівнює 36 м3, ДП – 169 м3.

Прийняті технологічні рішення, враховують сучасні розробки по обладнанню, а також забезпечують безпеку експлуатації і спрямовані на зберігання існуючої екологічної ситуації в регіоні. З метою зменшення негативного впливу на оточуюче середовище при експлуатації одностінних резервуарів передбачений контроль герметичності. Для здійснення безпечного зберігання палива кожен резервуар обладнаний дихальним клапаном, який встановлений на кришці люку. Резервуарний парк і ПРК зв’язуються системою сталевих одностінних трубопроводів. Всі операції з прийому, зберігання та відпуску палива забезпечують безпечне ведення технологічного процесу. Потужність складу ПММ – 4 автомобілів на добу. Максимальна кількість автомобілів, що одночасно заправляються – 2.

В якості джерел побутового водопостачання підприємства використовується привозна вода. Водопостачання складу ПММ не передбачене, відповідно скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Побутові стічні води відводяться в герметичний вигріб з подальшим вивезенням згідно укладених договорів.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи1.

Дотримання вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»; «Про охорону атмосферного повітря»; «Про охорону земель»; «Про відходи»; Водного кодексу України; СН № 3077-84, ДСП №173-96, ДБН В.1.1-31:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-33:2013, ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013, наказу №309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та інших чинних нормативних документів.

Екологічні обмеження: при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства; викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи; відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись спеціалізованим організаціям згідно попередньо укладених договорів, для подальшого оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення; акустичне забруднення не повинно перевищувати гранично-допустимі рівні шуму на межі житлової забудови.

Санітарні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами.

Інші обмеження: дотримання правил пожежної безпеки.

Планована діяльність є безпечною для місцевого населення та відповідає чинному природоохоронному законодавству.

Щодо технічної альтернативи 2:

не розглядається.

            Щодо територіальної альтернативи 1:

            містобудівні умови та обмеження;

            розмір санітарно-захисної зони (нормативна СЗЗ витримана);

            протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

            Щодо територіальної альтернативи 2

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. 7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1:

Діючий об’єкт підключений до всіх, необхідних для нормального функціонування, інженерних мереж з дотриманням вимог техніки безпеки та виробничої санітарії.

Щодо технічної альтернативи 2:

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1:

Дотримання нормативного стану навколишнього середовища з  урахуванням дотримання розмірів СЗЗ.

Щодо територіальної альтернативи 2:

Оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Клімат та мікроклімат. Зміна мікрокліматичних і кліматичних умов відсутня.

Повітряне середовище. При експлуатації складу ПММ викиди забруднюючих речовин потрапляють в атмосферу від: зливу палива в ємності, зберігання палива в ємностях та при відпустці світлих нафтопродуктів через ПРК. Обсяги викидів забруднюючих речовин встановлені згідно діючих нормативних документів, не перевищують санітарно-гігієнічних та екологічних нормативів.

Водне середовище. В якості джерел побутового водопостачання підприємства використовується привозна вода. Водопостачання складу ПММ не передбачене, відповідно скид стічних вод безпосередньо у водоймища та ґрунтові води відсутній. Побутові стічні води відводяться в герметичний вигріб з подальшим вивезенням згідно укладених договорів. Ймовірне забруднення поверхневих та підземних вод паливно-мастильними матеріалами буде мінімізоване, оскільки площадка розміщення складу ПММ заасфальтована. Вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм.

Ґрунт, земельні ресурси. Вплив відсутній.

Природно-заповідний фонд,рослинний, тваринний світ. Вплив відсутній.

Навколишнє соціальне середовище (населення). Носить позитивний аспект.

Навколишнє техногенне середовище. Не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації.

Відходи. Виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціалізованих зачинених контейнерах на окремих майданчиках. Виробничі відходи передаються згідно договорів на утилізацію організаціям, які мають відповідні ліцензії у сфері поводження з відходами. Побутові відходи сортуються: вторинна сировина передається на утилізацію, згідно укладених договорів; комунальні відходи, передаються на захоронення полігону твердих побутових відходів, згідно укладеного договору.

            Фізичний вплив. Вплив шуму та вібрації при виробничій діяльності складу ПММ на навколишнє середовище та населення, при максимальному навантаженні роботи підприємства, не перевищує допустимі рівні.

            Щодо технічної альтернативи 2

            не розглядається.

            Щодо прийнятого розміщення планованої діяльності

            забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі.

            Щодо територіальної альтернативи 1

планована діяльність здійснюється в межах існуючого виробництва.

            Щодо територіальної альтернативи 2

оскільки підприємство діюче, інша територіальна альтернатива не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля

Виробнича діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (далі по тексту ОВД), а саме пункт 4 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля

Транскордонний вплив відсутній.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації передбачається відповідно до вимог Закону «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 6).

 1. Процедура ОВД та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає ОВД згідно із Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”.

ОВД передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з ОВД;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з ОВД, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім підпунктом;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з ОВД уповноважений орган, виходячи з ОВД планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без ОВД та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура ОВД передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту із ОВД.

На стадії громадського обговорення звіту із ОВД протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення на стадії звіту з ОВД буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД.

Подаючи такі зауваження і пропозиції вкажіть унікальний номер, присвоєний справі щодо планованої діяльності при реєстрації цього повідомлення у Єдиному реєстрі із ОВД (зазначений у шапці повідомлення).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Реєстрі та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що подають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з ОВД зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно ч.1 ст. 11 Закону «Про оцінку впливу на довкілля» документ дозвільного характеру є підставою для отримання рішення про провадження планованої діяльності, яке встановлює (затверджує) параметри та умови провадження планованої діяльності.

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2), електронна пошта: lugcomland@loga.gov.ua, Тел.: (06452) 2-55-77. Контактна особа: Пономаренко Є.В.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here