Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав

Додаток 1
до листа № 35/03.4-13/19
від «04» січня 2019р.

Плата (адміністративний збір) за проведення реєстраційних дій та за надання інформації з Державного реєстру прав  відповідно до статті 34 Закону України «Про державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі-Закон) Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб     (на 01 січня 2019 року – 1921 грн) Плата,

грн.

За державну реєстрацію права власності

у строк 5 робочих днів

0,1 розміру прожиткового мінімуму 190
за державну реєстрацію права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
а) у строк два робочі дні; 1 розмір прожиткового мінімуму 1920
б) у строк один робочий день; 2 розміри прожиткового мінімуму 3840
в) у строк 2 години; 5 розмірів прожиткового мінімуму 9610
За державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки)

у строк 5 робочих днів

0,05 розміру прожиткового мінімуму 100
за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки), проведену у строки менші, ніж передбачені статтею 19 Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
а) у строк два робочі дні; 0,5 розміру прожиткового мінімуму 960
б) у строк один робочий день; 1 розміру прожиткового мінімуму 1920
в) у строк 2 години; 2,5 розміру прожиткового мінімуму 4800
За державну реєстрацію обтяжень речових прав, іпотеки у строк до 2 робочих днів 0,05 розміру прожиткового мінімуму 100
За державну реєстрацію прав у результаті вчинення нотаріальних дій 0,1 розміру прожиткового мінімуму 190
За внесення змін до записів Державного реєстру прав, у тому числі виправлення технічної помилки, допущеної з вини заявника протягом 1 робочого дня 0,04 розміру прожиткового мінімуму 80
За отримання інформації з Державного реєстру прав у порядку, передбаченому статтею 32 Закону, справляється адміністративний збір у такому розмірі:
а)  отримання інформації, витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав у паперовій формі 0,025 розміру прожиткового мінімуму 50
б)  отримання інформації, витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав в електронній формі 0,0125 розміру прожиткового мінімуму 20
в)  отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва) шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру прав 0,04 розміру прожиткового мінімуму 80

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі.

У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав:

1) фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

5) інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

6) інваліди I та II груп;

7) Національний банк України;

8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені статтею 19  Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», особи, визначені пунктами 1-9 цієї частини, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

Додаток 2
до листа № 35/03.4 – 13/19
від « 04 » січня 2019р.

Найменування адміністративної послуги Протягом 24 годин Протягом 6 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів (додатково спачується) Протягом 2 годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів (додатково спачується) В електроному вигляді
Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу 0,3 розміру прожиткового мінімуму

580 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 1160 грн у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 2900 грн 75 % встановленого адмінзбору

440 грн

державна реєстрація змін до відомостей про благодійну організацію 0,1 прожиткового мінімуму

190 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 380 грн у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 950 грн 75 % встановленого адмінзбору

140 грн

Державна реєстрація змін до відомостей про ПІБ, місцезнаходження фізичної особи-підприємця 0,1 прожиткового мінімуму

190 грн

у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 380 грн у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію 950 грн 75 % встановленого адмінзбору 140 грн

Адміністративний збір за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:

Найменування адміністративної послуги Розмір адміністративного збору в паперовій формі Розмір адміністративного збору в електронній формі
за надання витягу та виписки для проставлення апостилю 0,05 прожиткового мінімуму 100 грн 75 % встановленого адмінзбору

80 грн

за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі 0,07 прожиткового мінімуму 130 грн 75 % встановленого адмінзбору

100 грн

Адміністративний збір та плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляються у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії або запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here