Організація спеціального навчання та перевірка знань з питань охорони праці на підприємстві

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців про організацію спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII та «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15(далі – Типове положення), посадові особи та інші працівники, безпосередньо зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 № 263/121, проходять щорічне спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці (посадові особи – один раз на три роки) за рахунок роботодавця.

Згідно зі ст.18 Закону України «Про охорону праці» не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як спеціалізованими навчальними центрами так і безпосередньо на підприємстві. Роботодавець, який проводить спеціальне навчання з питань охорони праці на підприємстві, повинен розробити і затвердити наказом (розпорядженням) навчальний план або програму, з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов та функціональних обов’язків працівників, за якими проводиться навчання.

Формою перевірки знань з питань охорони праці працівників є тестування, залік або іспит.

Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється комісією підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці у порядку, установленому Типовим положенням в навчальних центрах або галузевих навчальних центрах.

Головою комісії призначається керівник підприємства або його заступник, до службових обов’язків яких входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії можуть входити спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних служб, представник профспілки або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці. Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не менше трьох осіб.

Результат перевірки знань з питань охорони праці оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці. При цьому в протоколі та посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов перевірку знань.

Питання щодо необхідності працівникам мати при собі посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці під час виконання трудових обов’язків вирішується роботодавцем.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській наголошує про необхідність щорічного спеціального навчання та перевірки знань працівників, які залучені до виконання робіт з підвищеною небезпекою з метою недопущення виникнення нещасних випадків на виробництві.

Завідувач сектору профілактики страхових випадків — страховий експерт з охорони праці Біловодського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області Сергій КОВАЛЬОВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here