Охорона праці в аптечних закладах.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців та найманих працівників аптечних  закладів про виконання вимог законодавства з охорони праці.

Так склалося, що люди різного віку все частіше потребують медичної допомоги. І на цю  допомогу вони очікують від працівників аптек.

Аптека – заклад охорони здоров`я, що забезпечує лікарськими засобами населення, заклади охорони здоров`я, підприємства, установи і організації, завдяки здійсненню роздрібної торгівлі.

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці», п.2.7. додатку 4 до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України 21.05.2007 № 246, працівники аптечних закладів, які зайняті на виробництві та професійному використанні антибіотиків, протипухлинних препаратів, сульфаніламідів, гормонів, вітамінів, наркотиків, психотропних препаратів, інших лікарських засобів, проходять обов’язкові попередні медичні огляди під час прийняття на роботу з метою визначення стану здоров’я та можливості виконання без погіршення стану здоров’я професійних обов’язків і періодичні медичні огляди з метою своєчасного виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), загальних і зумовлених виробництвом захворювань.

Відповідно до п.2, п.3 «Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд», затвердженого постановою КМУ від 06.11.1997 № 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» (із змінами), для аптечних працівників, які за своїми функціональними обов’язками використовують речовини, що належать до фармакологічних засобів, а також речовини, що використовуються для виготовлення морфіну та його похідних, анестетиків, сульфаніламідних засобів, похідних піразолону, протипухлинних засобів, нейролептиків, транквілізаторів, антидепресантів, протисудомних засобів, снодійних засобів, антикоагулянтів, вітамінів, а також використовують етиловий спирт, є обов’язковим проведення первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду з обов’язковим отриманням Сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду, який видається на 1 рік.

Профілактичний наркологічний огляд проводиться за обов’язковою програмою, що передбачає лікарський наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження.

Відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-5 (із змінами) працівники аптечних закладів під час прийняття на роботу та в процесі роботи проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Керівники аптечного закладу та особи, відповідальні за стан охорони праці, до початку виконання своїх обов’язків і періодично один раз на три роки проходять в установленому порядку навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці.

Працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці один раз на рік.

Працівники аптечних закладів під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити наступні види інструктажів з питань охорони праці:

– вступний інструктаж із записом в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

– первинний інструктаж із записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

– повторний інструктаж (для робіт підвищеної небезпеки – 1 раз на 3 місяці, для решти робіт – 1раз на 6 місяців );

– позаплановий інструктаж (у випадках, визначених Типовим положенням).

Персонал аптечних закладів повинен дотримуватися правил техніки безпеки та виробничої санітарії, вживати заходи щодо запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням, оскільки під час роботи виникає великий ризик:

  • отруєння, алергічних реакцій, опіку унаслідок застосування токсичних, агресивних, вогненебезпечних та інших речовин;
  • нервового перенапруження;
  • травмування при роботі з обладнанням;
  • порізів від розбитого скла.

Зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення, які мають вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості, повинно відповідати вимогам «Інструкції  про порядок зберігання та поводження в аптечних закладах з лікарськими засобами і виробами медичного призначення, які мають вогненебезпечні та вибухонебезпечні властивості», затвердженої наказом МОЗ України 16.03.1993 № 44.

Під особливою увагою та постійним контролем повинні знаходитися приміщення приймання, відпуску та фасування лікарських засобів та медичних виробів з вогненебезпечними та вибухонебезпечними властивостями. При надходженні товару необхідно терміново його розподіляти по місцях основного зберігання. З метою уникнення нещасних випадків у приміщеннях приймання та відпуску забороняється навіть короткочасне зберігання цієї медичної продукції. При її прийманні особливу увагу слід звертати на стан закупорення тари індивідуального зберігання. Забороняється одночасне розфасування в одному приміщенні кількох лікарських речовин. Кількість речовин на робочому місці фасувальника не повинна перевищувати змінної потреби.

Забороняється зберігання вибухонебезпечних речовин разом з кислотами та лугами.  Ємкості з вибухонебезпечними речовинами необхідно щільно закривати для уникнення попадання пари в повітря. В приміщеннях, де зберігаються вибухонебезпечні та вогненебезпечні речовини, при аваріях електроосвітлення категорично забороняється входити з гасовими лампами та свічками. У таких випадках слід користуватися електроліхтарем.

Персонал аптечного закладу повинен дотримуватися вимог «Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів», затвердженої наказом МОЗ України 15.05.2006 №275. Персонал, що здійснює виробництво (виготовлення) лікарських засобів, повинен: – зберігати верхній одягу та взуття окремо від технологічного одягу і спеціального взуття у визначеному місці (шафах); – до початку і в процесі роботи проводити дезінфекцію рук; – перед відвідуванням туалету знімати технологічний одяг, а після відвідування – ретельно мити і дезінфікувати руки; – не виходити за межі аптечного закладу в технологічному одязі і спеціальному взутті.Персонал повинен забезпечуватися чистими рушниками для особистого користування. Виробничому персоналу забороняється зберігати на робочих місцях і в кишенях халатів речі особистого користування, окрім чистої носової хусточки. З метою запобігання поширенню мікроорганізмів про всі випадки захворювань (шкірні, застудні, нариви, порізи тощо) персонал аптеки повинен негайно повідомляти адміністрацію аптеки. Під час виготовлення, контролю, фасування ліків у працівників повинні бути підстрижені нігті, не покриті лаком, та не повинно бути на пальцях каблучок.

Враховуючи те, що працівники аптек виконують багато операцій, пов`язаних зі значним напруженням зору, освітлення в приміщенні має бути природнім.

Здоров`я людини – це найголовніший скарб для держави і тому виконання вимог законодавства роботодавцями та працівниками аптечних закладів сприятиме запобіганню нещасним випадкам та професійним захворюванням.

 Страховий експерт з охорони праці Біловодського

 відділення управління виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування України

 у Луганській області Сокирка О.І.

 

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here