Оголошення про початок обговорення Беловодск АБЗ

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДОРБУДРЕСУРС” (далі по тексту ТОВ “ДОРБУДРЕСУРС”). Виробнича діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (далі по тексту ОВД), а саме пункт 11 частини 3 статті 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»: виробництво асфальтобетону.

Асфальтобетонний завод (далі по тексту АБЗ) експлуатується з дотриманням існуючої технології виробництва асфальтобетону з використанням асфальтозмішувача «ДС-158». Загальні технічні характеристики основного обладнання (асфальтозмішувач «ДС-158») Потужність: проектна – 55 т/годину, фактична – 50 т/годину (15000 т/рік); Тип палива: альтернативне сумішеве пічне паливо. Для приготування щебенево-піщаної суміші на виробничому майданчику використовується дробарно-сортувальна установка (далі по тексту ДСУ) «КС-508». За допомогою ДСУ «КС-508» здійснюється подрібнення відходів фрезерування (фракція 50-100 мм), загальною кількістю 5000 т/рік, на відсів та подрібнений щебінь, які в подальшому використовуються в технологічному процесі ремонту дорожнього полотна.

Прийняті технологічні рішення, враховують сучасні розробки по обладнанню, а також забезпечують безпеку експлуатації і спрямовані на зберігання існуючої екологічної ситуації в регіоні. Для зменшення викидів пилу, який утворюються при спалюванні палива, просушуванні матеріалів та роботи гуркоту асфальтозмішувача, використовується трьохступенева пиловловлююча система, яка складається з осьового прямоточного циклону, групи з чотирьох циклонів «СК-ЦН-40-900» та мокрого пиловловлювача ударно-інерційної дії. Вловлений сухий пил з домішками сажи назовні з асфальтозмішувача не виходить, він осідає та потім направляється в сортувальний пристрій та використовується в якості сировини при виготовленні асфальтобетонної суміші.

Вода, яка використовується для очищення пилового потоку від пилу, відводиться в резервуар-накопичувач об’ємом 10 м3, де після відстоювання, насосами, вода повертається назад в систему мокрого очищення пилового потоку. Утворення виробничих стоків не передбачається, використовується оборотний цикл водопостачання, що дозволяєвикористовувати відстояну стічну воду, що пройшла процес відстоювання в резервуарі накопичувачі. Підживлення оборотних циклів заводу здійснюється водою із власної свердловини №2 або відстояною водою з аккумулюючої ємності для поверхневих стоків. Концепція оборотного водопостачання підприємства повністю виключає скидання промислових стічних вод у водойми або міську каналізацію. Чищення резервуара-накопичувача здійснюється один раз на рік. Шлам відсіву зберігається на складі інертних матеріалів, після досягнення відповідної вологості, також повертається в технологічний процес виробництва асфальтобетону.

На виробничому майданчику підприємства водозабір для санітарно-гігієнічних та виробничих (технологічних) потреб здійснюється із водозабірної свердловини №2глибиною 60 м. Для виробничих потреб можливе використання відстояної води із аккумулюючої ємності для поверхневих стоків. Господарсько-побутові стічні води на виробничому майданчику підприємства відводяться до герметичних бетонованих вигребів, з подальшим вивезенням спеціалізованою організацією “Біловодське РЕП” на умовах укладеного договору.

Місце провадження планованої діяльності:92805 Луганська область, Старобільський район, с. Семикозівка, Комплекс будівель та споруд №1.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ТОВ «ДОРБУДРЕСУРС».  Код згідно з ЄДРПОУ 42381810

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

Юридична адреса об’єкта: 01011, м. Київ, Печерський район, вул. Рибальська, б.13, офіс 4; виробничі потужності об’єкту розташовані за адресою: 92805 Луганська область, Старобільський район, с. Семикозівка, Комплекс будівель та споруд №1. Телефон: +38 (066) 376-09-27; e-mail:dorbudresurs@gmail.com.

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону
)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59;(фактична адреса: 93400, м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2); електронна адреса: lugcomland@loga.gov.ua. Тел.: (06452) 2-55-77.Контактна особа: Пономаренко Є.В.

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, який видається Департаментом комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення та надання громадськості доступу до Звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських  слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленогостроку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період,

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено;

 (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться: не заплановані

 (вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації за адресою:93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59;(фактична адреса: 93400, м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2). Тел.: (06452) 2-55-77. Контактна особа: Пономаренко Є.В.

 (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються письмові зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді), та строки надання зауважень і пропозицій:

Департамент комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59;(фактична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2); електронна адреса:  lugcomland@loga.gov.ua. Тел.: (06452) 2-55-77. Контактна особа: Пономаренко Є.В.

 (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 462 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Біловодська селищна рада, адреса: 92801, Луганська область, Старобільський район, смт Біловодськ, вул. Центральна, буд. 103, другий поверх, кабінет Управління економіки розвитку, контактна особа – Шилобрид Олена Володимирівна, тел. 095 184 15 04.

ТОВ «ДОРБУДРЕСУРС», адреса: 92805 Луганська область, Старобільський район, с. Семикозівка, Комплекс будівель та споруд №1, підсобне приміщення, перший поверх, контактна особа – Стрельцов Геннадій Миколайович майстер, тел. 099 377 9117.

Дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами – 03.11.2021 р.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here