Інформація про Центр соціальних служб Біловодської селищної ради

КУ “Центр соціальних служб Біловодської селищної ради Луганської області” розташований за адресою – смт Біловодськ, вул. Центральна, буд. 103.

Графік роботи: понеділок – четвер — з 8.00 до 17.00,
п’ятниця — з 8.00 до 15.45,
перерва: з 12.00 до 12.45.

Відокремлені спеціалісти ЦСС у старостинських округах:

№ з/пПоштова адреса місця надання соціальних послуг (область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі)Спеціаліст ЦСС обслуговує:
1.смт.Біловодськ, вул.Центральна буд.103смт.Біловодськ, Семикозівський  старостинський округ  
2.Луганська обл.,  Старобільський  р-н, с.Городище, вул.Покровська, буд.10  Городищенський старостинський округ;  
3.Луганська обл.,  Старобільський  р-н, с.Бараниківка, вул.Миру,буд.22  Бараниківський старостинський округ Нижньобараниківський старостинський округ;  
4.Луганська обл., Старобільський  р-н, с.Данилівка,вул.Миру,буд.6  Данилівський старостинський округ  
5.Луганська обл., Старобільський  р-н, с.Кононівка,вул. Центральна, буд.2  Кононівський старостинський округ Новолимарівський старостинський округ;  
6.Луганська обл., Старобільський  р-н, с.Шуліківка, вул.Мічуріна,буд.2  Брусівський старостинський округ Литвинівський старостинський округ Шуліківський  старостинський округ;  
7.Луганська обл., Старобільський  р-н, с. Євсуг, вул.Євсугський старостинський округ Новоолександрівський старостинський округ.  

В Центрі соціальних служб Біловодської селищної ради (ЦСС) працює кабінет психолога, де спеціаліст ЦСС проводить роботу з  малими групами дітей та батьків з числа сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Графік роботи кабінету психолога:
Понеділок – середа
9:00 – 11:00 – робота з сім’ями в складних життєвих обставинах,
12.00-12.45 – обідня перерва,
13.00-15.00 – індивідуальна робота,
15.00-16.00 – групова робота.

За додатковою інформацією звертатися за номером: 066-19-10- 071

В ЦСС створена та функціонує онлайн консультативна лінія з питань соціальної та психосоціальної підтримки «Крок назустріч». Онлайн звернення приймаються за електронною адресою: krok1051@ukr.net. Надання відповідей проводиться психологом Центру з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 15:00 години.

 Основними завданнями центру є:
– проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;
– надання особам і сім’ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім’ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.

Центр відповідно до визначених для нього завдань здійснює заходи щодо:
1. запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
2. виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;
3. соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;
4. надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги; проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
5. надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:
соціального супроводу; консультування; соціальної профілактики; соціальної інтеграції та реінтеграції;
соціальної адаптації; соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування; кризового та екстреного втручання; представництва інтересів;
посередництва (медіації); інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб.
6. забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
7. забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;
8. складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
9. вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
10. проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;
11. створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;
12. взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами — підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;
13. інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;
14. інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
15. бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;
16. готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;
17. забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Центр має право:
+ самостійно визначати форми та методи роботи;
+ подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;
+ залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.

Підставою для надання центром соціальних послуг є:

  • направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення відділом соціального захисту населення виконавчого комітету Біловодської селищної ради;
  • результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.

 Прийняття рішення про надання соціальних послуг центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім’ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.