Інформація про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з оцінки земельної ділянки

1. Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка пропонується для продажу у власність.

2. Дані про земельну ділянку:

2.1 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (код КВЦПЗ В.03.07),  площа: 0,0355 га, місце розташування: Луганська область, Старобільський (Біловодський) район, смт.Біловодськ, вул.ім.Попова, 20. Кадастровий номер 4420655100:06:005:0112.

3. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті , на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію

– про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість

– строк виконання робіт (у календарних днях);

– кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно з додатком 1  до  «Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель  та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах» затвердженого рішенням Біловодської селищної ради № 6/25 від 23.03.2021 року,

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Положення;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії ліцензій;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: до 21 травня  2021 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92800, Луганська область, Старобільський район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 105.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 28 травня  2021 року о 10.00 за адресою: 92800, Луганська область, Старобільський район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92800, Луганська область, Старобільський район, смт.Біловодськ, вул..Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

 Телефон для довідок: (06466) 2-03-42, 099-221-19-92.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here