Інформація Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

1. Мета проведення робіт: проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок комунальної власності Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської  областіокремими лотами у формі аукціону.

2. Дані про земельні ділянки:

1) Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), площа – 0,0009 га, кадастровий номер 4420655100:06:005:0075. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 178. Умови продажу: продаж у власність.

2) Земельна ділянка для   ведення фермерського господарства, угіддя – рілля (код КВЦПЗ 01.02), площа – 40,0881 га, кадастровий номер 4420655100:15:010:0109. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Біловодська селищна рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

3) Земельна ділянка для   ведення фермерського господарства, угіддя – пасовище (код КВЦПЗ 01.02), площа – 38,0000 га, кадастровий номер  4420684400:24:006:0041. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

4) Земельна ділянка для   ведення фермерського господарства, угіддя – пасовище. (код КВЦПЗ 01.02), площа – 12,0000 га, кадастровий номер  4420684400:24:006:0040. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Данилівська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

5) Земельна ділянка для   ведення фермерського господарства, угіддя – пасовище. (код КВЦПЗ 01.02), площа –10,3999 га, кадастровий номер  4420681100:14:003:0117. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Бараниківська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

6) Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя – пасовище  (код КВЦПЗ 01.01), площа –17,5000 га, кадастровий номер  4420681100:14:004:0140. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Бараниківська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

7) Земельна ділянка для ведення фермерського господарства, угіддя – пасовище  (код КВЦПЗ 01.02), площа –9,0148 га, кадастровий номер  4420681100:14:004:0155. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Бараниківська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

8) Земельна ділянка для ведення фермерського господарства, угіддя – пасовище  (код КВЦПЗ 01.02), площа –18,6001 га, кадастровий номер  4420681100:12:001:0032. Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Бараниківська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

9) Земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя – рілля  (код КВЦПЗ 01.01),  площа –19,6577 га, кадастровий номер  4420689200:           Місце розташування: Луганська область, Біловодський район, Плугатарська сільська рада. Умови продажу: продаж права оренди терміном 10 років.

3. УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів. Земельні торги проводяться на території смт.Біловодськ Біловодського району Луганської області.

Переможець повинен:

– забезпечити фінансування підготовки лотів та забезпечити підготовку лотів до продажу права оренди на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцями лотів у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

– провести експертну грошову оцінку земельної ділянки,  з виготовленням звіту, призначену для продажу у власність.

– розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

– при розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лоти.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців земельних торгів на конкурентних засадах» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають бути підтвердні документи з їхнім описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

У разі неповноти поданих документів або несвоєчасності їхнього подання, претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів із конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента. У разі виявлення недостовірної інформації конкурсант не допускається до участі у конкурсі.

 Обрання переможця із числа учасників конкурсу оцінюватиметься по балам конкурсної пропозиції за такими критеріями:

 1) Кількість проданих лотів:

3 бали − найбільша пропозиція; 2 бали − друга за найбільшою пропозиція; 1 бал − інші пропозиції.

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової:

(коефіцієнт – показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

3 бали − найбільший показник; 2 бали − другий за найбільшим показником; 1 бал − найменший показник.

 3) запропонована учасником конкурсу вартість робіт з підготовки експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка  призначена для продажу власність:

15 балів − найменша пропозиція; 12 балів − друга за найменшою пропозиція; 8 балів − третя за найменшою пропозиція; 7 балів − інші пропозиції;

 4) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів − найменша пропозиція; 4 бали − друга за найменшою пропозиція; 3 бали − інші пропозиції;

5) Підчас обрання переможця конкурсу додатково будуть оцінюватися та враховуватися наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт; договори про надання аналогічних послуг, ділова репутація конкурсанта тощо.

4.  Перелік документів, які подаються на конкурс:

 1. Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;

 2. Згода на обробку персональних даних  (для претендента – фізичної особи-підприємця);

 3. Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

 4. копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

 5. копії ліцензій;

6. копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

 7. Згода на фінансування підготовки лотів до продажу та проведення земельних торгів.

Конкурсна пропозиція в окремо запечатаному конверті:

 1) Кількість проданих лотів на земельних торгах за останні 24 місяці (із зазначенням адреси розміщення земельної ділянки, її площі та цільового використання);

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової (із зазначенням загальної суми стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів  та загальна суми ціни продажу лотів);

(коефіцієнт – показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

Формула розрахунку коефіцієнта Кф=А/В, де:

Кф – коефіцієнт – показник порівняльної характеристики ціни продажу земельних ділянок відносно стартової;

А – загальна сума ціни продажу лотів;

В – загальна сума стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів;

 3) Пропозиція про вартість виконання землеоціночних робіт з урахуванням податку на додану вартість;

 4) Інформація щодо строку виконання послуг (робіт) із підготовки лотів до продажу (в календарних днях);

 5) Інша документація, яка може бути врахована конкурсною комісією для встановлення переваг конкурсанта у сфері земельних торгів перед іншими учасниками конкурсу.

 Усі сторінки документів, що надаються претендентом повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України.

Прийняття заяв припиняється за 5 (п’ять) робочих  днів до дати проведення конкурсу.

5. Строк подання конкурсної документації: до 30 жовтня  2019 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 105.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 07 листопада  2019 року о 10.00 за адресою: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул.Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт.Біловодськ, вул..Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

 Телефон для довідок: (06466) 2-03-42, 0959247876.

30 вересня 2019 року

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here