Про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з оцінки земельних ділянок

 Інформація Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області про проведення конкурсу з відбору виконавця послуг з оцінки земельних ділянок

  1. Мета проведення робіт: проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які пропонуються для продажу у власність.
  2. Дані про земельні ділянки:

2.1 Земельна ділянка для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ 03.07), площа: 0,0309 га, місце розташування: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 1. Кадастровий номер 4420655100:08:002:0117;

2.2 Земельна ділянка для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02),  площа: 0,1666 га, місце розташування: Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 1. Кадастровий номер 4420655100:08:002:0118.

  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (на кожний об’єкт окремий конверт), на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкту та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтверджені документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію

– про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість

(вартість виконання робіт повинна також включати вартість рецензії на звіт про  експертну грошову оцінку земельних ділянок);

– строк виконання робіт (у календарних днях);

– кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтверджених документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтверджених документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно з додатком 3 до «Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах» затвердженого рішенням Біловодської селищної ради № 2/26 від 08.12.2017 року,

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 4 Положення;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії ліцензій;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 02 листопада 2019 року (включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 105.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 08 листопада 2019 року о 10.00 за адресою: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 105. Біловодська селищна рада.
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 92800, Луганська область, Біловодський район, смт. Біловодськ, вул. Центральна, 105. Біловодська селищна рада.

Телефон для довідок: (06466) 2-03-42, 099-221-19-92.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here