Запрошуємо волонтерів пробації до співпраці з Біловодським районним сектором філії Державної установи « Центр пробації» в Луганській області

Одним з чинників, які здійснюють негативний вплив на розвиток нашого суспільства і держави, нині є високий рівень злочинності. Це негативно впливає на безпеку людей, їх життєдіяльність, нормальні відносини в родинах та суспільстві, сталість моральних правил співжиття.

Для вирішення частини цих проблемних моментів та повернення до нормального законослухняного життя в суспільстві осіб, які вчинили правопорушення, в Україні у 2015 році створено систему Пробації (Закон України «Про пробацію» від 05.02.2015 року № 160-VIII).

Одним з головних чинників, які можуть забезпечити виконання уповноваженими органами пробації покладених на них завдань і функцій, є налагодження тісної співпраці з громадянським суспільством, спільна робота у напрямі соціалізації правопорушників.

З цією метою законодавцем передбачена можливість залучення до виконання функцій, покладених на пробацію, волонтерів пробації.

       Волонтер ( від латинського voluntaries – добровільний ) це людина, яка добровільно здійснює за власний рахунок безоплатну суспільно корисну діяльність.

Волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про пробацію», це добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що здійснюється волонтером шляхом надання волонтерської допомоги.

Волонтером пробації може стати – фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, уповноважена органом пробації та волонтерською організацією на виконання окремих завдань, пов’язаних із пробацією, на добровільній та безоплатній основі;

  • студенти вишів;
  • фахівці державних органів та установ (центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, служб у справах дітей, центрів зайнятості та ін.);
  • члени благодійних та громадських організацій;
  • члени релігійних організацій;
  • фізичні особи, які володіють певними знаннями, уміннями та навичками, що можуть сприяти виконанню завдань, поставлених перед уповноваженими органами з питань пробації.

 До волонтерської діяльності, пов’язаної із пробацією, не залучаються;

  • особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
  • особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації;
  • неповнолітні особи;
  • обмежено дієздатні особи.

Діяльність волонтерів пробації, пов’язана із здійсненням наглядових заходів за дотриманням суб’єктами пробації обов’язків, визначених законом та покладених на них рішенням суду, передбачає участь у: перевірці суб’єктів пробації за місцем роботи або навчання; перевірці виконання обов’язків, покладених рішенням суду на осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням; перевірці достовірності поважних причин, що зумовили неявку суб’єктів пробації до уповноваженого органу з питань пробації в призначений строк;  участь у заходах, пов’язаних із початковим розшуком суб’єктів пробації, місцезнаходження яких невідоме.

Волонтерська діяльність пов’язана  із здійсненням соціально-виховних заходів участь у проведенні соціально-виховної роботи із суб’єктами пробації;  участь у складанні та реалізації індивідуальних планів роботи із суб’єктами пробації; участь у проведенні індивідуально-профілактичної роботи із суб’єктами пробації; надання консультативної, психологічної та інших видів допомоги суб’єктам пробації; сприяння у працевлаштуванні суб’єктів пробації, залучення їх до навчання, виховних заходів та соціально-корисної діяльності; сприяння у реалізації пробаційних програм стосовно суб’єктів пробації, звільнених від відбування покарання з випробуванням; участь у реалізації інших заходів, спрямованих на виправлення суб’єктів пробації та запобігання вчиненню ними повторних кримінальних правопорушень.

     Волонтерська діяльність в пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які це усвідомлюють та мають навички вирішення конфліктних та складних ситуацій. Кандидати у волонтери мають пройти відбір та навчання.

     З урахуванням викладеного, запрошуємо всіх бажаючих для співпраці з Біловодським районним сектором філії Державної установи «Центр пробації» в Луганській області в якості волонтерів пробації.

Для отримання більш детальної інформації пропонуємо звертатися за такими контактами: смт. Біловодськ, вул. Центральна, №132,   Луганської області , 92801.

 тел: 050-189-86-82;  E-mail: lg15_probation@ukr.net

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here