Заборгованість із виплати заробітної плати: що робити? Роз’яснює Східне міжрегіонального управління Держпраці

З початку 2021 року на адресу Східного міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці надійшло багато звернень щодо порушення роботодавцями законодавства про працю. Найбільша кількість таких звернень стосуються заборгованості із виплати заробітної плати. В умовах складної економічної ситуації, карантинних заходів, запроваджених у зв’язку з  поширенням на території України коронавірусу COVID-19, багато суб’єктів господарювання знаходяться у скрутному фінансовому стані, декларують збитки, що негативно впливає на розрахунки як з контрагентами, так і з працівниками.

Державні гарантії та трудові відносини регулюються Конституцією УкраїниКодексом законів про працю України (далі – КЗпП України), іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Згідно з ст.94 КЗпП України заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до ст.115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Заборгованість із виплати заробітної плати  – це сума своєчасно невиплаченої заробітної плати всім категоріям працівників, а саме: штатним працівникам, особам, які не перебувають в обліковому складі підприємства – сумісникам і працюючим за договорами, а також звільненим працівникам. Заборгованою вважається сума, яка включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком обов’язкових утримань (податок із доходів фізичних осіб та суми єдиного внеску працівників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), строк виплати якої минув до кінця місяця, у якому вона повинна бути виплачена («Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження «Стан виплати заробітної плати», затверджені наказом Державного комітету статистики України від 20.10.2011 №264).

Невиплата заробітної плати є посяганням на право на саме життя (правова позиція Конституційного Суду України, викладена в його Рішенні від 29 січня 2008 року №2-рп/2008, за якою право заробляти собі на життя є невід’ємним від права на саме життя, оскільки останнє є реальним лише тоді, коли матеріально забезпечене (абзац другий підпункту 6.1.1 підпункту 6.1 пункту 6 мотивувальної частини).

У разі затримки виплати заробітної плати рекомендуємо, по-перше, написати заяву на ім’я керівника про виплату заборгованої суми заробітної плати. Якщо безпосередні переговори з роботодавцем не призвели до результату та заробітну плату не виплачено,  необхідно звернутися із заявою до профспілки про вирішення питання виплати заробітної плати. Наступний крок –  це звернення до комісії по трудових спорах. Якщо комісія по трудових спорах не створена або працівник не погоджується з рішенням комісії, робітник має право звернутися до місцевого суду про примусове стягнення заборгованості із виплати заробітної плати.

На будь-якому етапі працівник має можливість звернутися до Держпраці або її територіальних органів із скаргою на дії роботодавця. Таке звернення, за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у відповідній сфері державного нагляду (контролю), є підставою для здійснення позапланового заходу контролю за дотриманням законодавства про працю.

Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці активно співпрацює з правоохоронними органами, оскільки за порушення встановлених строків  виплати заробітної плати більш як за один місяць передбачена не тільки адміністративна та фінансова відповідальність, але і кримінальна.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here