Оренда комунального майна

Біловодська селищна рада оголошує  намір передати в оренду комунальне майно: частину будівлі гаражів,  площею 27,3 кв.м., розташованої за адресою смт. Біловодськ, пл. Центральна, п.1  благодійній організації  для створення ресурсно – консультативного центру надання послуг громадським організаціям та їх об’єднанням  Біловодської селищної об’єднаної територіальної громади.

            Вартість об’єкта оренди складає 99627 грн.

Істотними умовами договору оренди комунального майна є:

 — об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);

— термін, на який укладається договір оренди;

— орендна плата з урахуванням її індексації;

— порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;

— відновлення орендованого майна та умови його повернення;

— виконання зобов’язань;

— забезпечення виконання зобов’язань — неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;

— порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;

— відповідальність сторін;

— страхування орендарем взятого ним в оренду майна;

— обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна;

— обов’язок орендаря компенсувати витрати на незалежну оцінку майна та публікацію оголошення у відповідних ЗМІ.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення Біловодська селищна рада приймає заяви про оренду відповідного майна.

 Для передачі в оренду комунального майна необхідно надати такі документи:

 Заяву про намір укласти договір оренди, в якій вказується найменування заявника (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), юридична та фактична адреса юридичної особи, місце реєстрації та фактичного проживання фізичної особи, контактний телефон, визначається майно, яке особа бажає одержати в оренду (назва, адреса, характеристика об’єкта, у разі оренди нерухомого майна площа приміщення та місце його розташування в будівлі), а також мета його використання та бажаний термін оренди.

  До заяви необхідно надати:

— юридичними особами — засвідчені копії установчих документів, документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, копії довідки органу Державного комітету статистики України про включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців України, документа, що підтверджує право підпису особи, яка укладає договір, для неприбуткових організацій — завірені копії документів про внесення до реєстру неприбуткових організацій та установ.

 — фізичними особами —засвідчені копії документа, що підтверджує їх державну реєстрацію як суб’єктів підприємницької діяльності та довідки органу Державної податкової адміністрації України про взяття на облік як платника податків (за наявності), засвідчені копії паспорта, довідки про одержання ідентифікаційного коду.

 У разі подання заяви, оформленої з порушеннями вищенаведених вимог, або ненадання чи надання в неповному обсязі документів, в 10-денний термін з дня її реєстрації Біловодська селищна рада знімає заяву з розгляду, про що повідомляє заявника.

Орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться в управлінні Біловодської селищної ради, затвердженої рішенням виконкому Біловодської селищної ради від   27.01.2017 №20 з урахуванням цільового використання майна, що надається в оренду. Орендна плата за орендоване майно сплачується щомісяця. Розмір орендної плати за кожний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за минулий місяць на індекс інфляції.

 Заява та документи надаються до головного спеціаліста з питань обліку та управління комунальним майном виконавчого комітету Біловодської селищної ради за адресою: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 105, 2-й поверх. Стосовно огляду приміщень необхідно звертатися також до головного спеціаліста з питань обліку та управління комунальним майном виконавчого комітету Біловодської селищної ради.

            Кінцевий строк надання документів — 21.01.2020р. до 17.00 год.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here