Рекомендації з охорони праці роботодавцям які використовують котельні та опалювальні котли.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області звертає увагу роботодавців на організацію роботи з охорони праці під час експлуатації котелень та опалювальних котлів.

Відповідно до п.3.1  «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15,  затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України  від 15.05.2015  № 285,  роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (із змінами). Роботодавець, як власник котла, відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами, газовими приладами, димовими та вентиляційними каналами.

Для забезпечення справного стану і постійного контролю за роботою котлів роботодавець призначає особу, відповідальну за технічний  стан і безпечну експлуатацію  котлів.  Призначення відповідальної особи необхідно оформляти наказом по підприємству із записом номера і дати наказу в паспорті котла (водопідігрівача). На період відсутності відповідальної особи (відпустка, відрядження тощо) виконання його обов’язків має бути покладено наказом на іншого працівника, який пройшов перевірку знань вимог «Правил безпеки систем газопостачання».

До обслуговування котлів можуть бути допущені особи, не молодші за 18 років, які пройшли медичний огляд відповідно до вимог «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Оператори котельні проходять  навчання, перевірку знань та інструктажі відповідно до вимог  «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511  (із змінами). Інструктажі проводяться з використанням інструкцій з охорони праці, які роботодавець розробляє відповідно до «Положення  про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технологічної документації з урахуванням вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації котельні. Комплект інструкцій зберігається у паперовому вигляді або на електронних носіях у доступному для працівників місці, визначеному роботодавцем з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними.

Оператори котельні забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (далі – ЗІЗ)  відповідно до «Норм  безплатної  видачі  спеціального одягу, спеціального  взуття  та  інших  засобів  індивідуального  захисту працівникам загальних   професій   різних   галузей  промисловості»  НПАОП 0.00-3.07-09, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду  від 16.04.2009 №62,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за №424/16440. Засоби індивідуального захисту, що використовуються працівниками під час трудового процесу, повинні відповідати «Мінімальним вимогам безпеки і охорони здоров`я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»  НПАОП 0.00-7.17-18, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 29.11.2018 №1804,  зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946, та вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008  №761.

Власник котельні повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до  «Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП      0.00-7.11-12, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за  № 226/20539.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області звертає увагу усіх роботодавців – власників котелень та опалювальних котлів, що виконання  нормативно-правових актів з охорони праці зменшить вірогідність настання аварійних ситуацій та нещасних випадків на виробництві з персоналом, який експлуатує дане обладнання.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here