Порядoк розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській повідомляє роботодавцям, що 17.04.2019 Кабінетом Міністрів України було затверджено нову редакцію Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві (далі – Порядок), документ набуде чинності з 01.07.2019. Також інформуємо про основні зміни норм Порядку.

Новий порядок дозволяє гарантувати страховий захист на випадок виробничих травм і захворювань більш широкому колу осіб, зокрема, дія документу розширена на всіх застрахованих осіб: фізичних осіб-підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, членів фермерських господарств, осіб, які працюють на умовах цивільно-правового договору тощо.

Змінилися терміни повідомлення роботодавцем виконавчим органам Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) про настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння). У разі отримання інформації про нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння) від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи тощо роботодавець зобов’язаний протягом двох годин з використанням засобів зв’язку та не пізніше наступного робочого дня надати на паперовому носії повідомлення згідно із встановленою формою таким підприємствам (установам, організаціям): територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, керівникові підприємства, на території якого стався нещасний випадок та/або гостре професійне захворювання (отруєння), якщо потерпілий є працівником іншого підприємства, керівникові первинної організації профспілки, а у разі відсутності профспілки – уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці, органу ДСНС у разі, коли нещасний випадок стався внаслідок пожежі. У разі настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння), що призвели до тяжких (у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого) чи смертельних наслідків, смерті працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов’язків повідомлення додатково надсилається місцевій держадміністрації або органу місцевого самоврядування (у разі відсутності уповноваженого органу чи наглядової ради підприємства), органу галузевої профспілки вищого рівня, а у разі його відсутності – територіальному профоб’єднанню, органу поліції.

Нагадуємо, що несвоєчасне інформування Фонду соціального страхування України про нещасні випадки на виробництві та професійні захворювання, що сталися на підприємстві, тягнуть за собою накладання адміністративного штрафу згідно зі ст. 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Подовжено строки проведення розслідування нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) до 5 робочих днів (проти 3 днів у попередній редакції), спеціального розслідування – до 15 робочих днів (проти 10 днів).

З метою оптимізації скасовано акт за формою Н-5, натомість складається акт за формою Н‑1/П (якщо нещасний випадок пов’язаний із виробництвом) або Н-1/НП (якщо не пов’язаний). Також надано право у разі виявлення в затвердженому акті за формою Н-1 недоліків у оформленні, що не впливають на об’єктивність розслідування причини настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та висновки комісії (спеціальної комісії), вносити необхідні зміни безпосередньо наказом роботодавця або органу, що утворив комісію.

Впроваджено строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, який становитиме три роки з дня їх настання (у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати його настання). Також встановлено строк дії повідомлення за формою П-3 – він складає шість місяців з моменту встановлення діагнозу хронічного професійного захворювання (отруєння) у працівника.

Крім того, з липня рішення щодо визнання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) пов’язаними чи не пов’язаними з виробництвом буде прийматись комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.

Ковальов С.О. – завідуач сектору профілактики страхових випадків – страховий експерт з охорони праці Біловодського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here