Головне управління Держпраці у Луганській області та головний спеціаліст сектору з питань праці та соціального захисту населення відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Біловодської селищної ради

Відділ державного нагляду в будівництві, за об’єктами котлонагляду та підйомними спорудами нагадує про основні положення НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» (далі – Мінімальні вимоги).

Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

Відповідно до Мінімальних вимог:

 • генеральний підрядник – підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;
 • замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
 • керівник будівництва (інженер-консультант у будівництві) – фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції;
 • підрядник – сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду;

Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватись загальних положень з охорони праці, зокрема в частині:

 • запобігання професійним ризикам;
 • оцінки професійних ризиків, яких не можна уникнути;
 • усунення небезпечних факторів;
 • врахування індивідуальних особливостей працівників під час роботи, особливо при облаштуванні робочих місць, вибору засобів праці, робочих і технологічних процесів, передусім для полегшення монотонної роботи та роботи в ритмі, заданому машиною, а також послаблення її шкідливого впливу на здоров’я;
 • врахування розвитку технічного прогресу;
 • зміни небезпечних процесів на безпечні або на менш небезпечні;
 • планування запобігання небезпекам на робочому місці з урахуванням стану техніки, організації праці, умов праці, соціальних відносин і впливу навколишнього середовища;
 • пріоритету у застосуванні засобів колективного захисту перед засобами індивідуального захисту;
 • проведення інструктажу з охорони праці;
 • дотримання порядку і чистоти на будівельному майданчику;
 • визначення розташування робочих місць з урахуванням можливості вільного доступу до них, а також з визначенням шляхів руху або зон руху до робочих місць;
 • проведення технічного обслуговування, пуску в роботу і технічних оглядів машин, механізмів, устаткування з метою уникнення загрози життю і здоров’ю працівників при їх експлуатації;
 • умов роздільного складування різних матеріалів, особливо щодо небезпечних матеріалів і речовин;
 • вимог щодо видалення залишків використаних небезпечних матеріалів і речовин;
 • вимог щодо способів видалення та вивезення відходів і будівельного сміття;
 • корегування запланованого для різних робіт або етапів роботи строку їх виконання;
 • співпраці між підрядниками і фізичними особами.

Під час виконання будівельних робіт необхідно узгоджувати умови виконання цих робіт з іншими роботами, що проводяться на будівельному майданчику або поблизу нього.

Обов’язки замовника, керівника будівництва:

 1. З метою організації охорони праці та забезпечення життя і здоров’я працюючих на будівельному майданчику замовник або керівник будівництва повинен:

– організувати виконання підрядниками та фізичними особами вимог з охорони праці згідно з  Мінімальними вимогами;

– співпрацювати з координаторами з охорони праці та враховувати в роботі зауваження, які ними надаються.

 1. Замовник або керівник будівництва повинен також організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

Обов’язки підрядника:

 1. З метою забезпечення охорони праці на будівельному майданчику підрядники, генеральний підрядник, субпідрядники зобов’язані виконувати вимоги, передбачені   Мінімальними вимогами, плани з охорони праці будівельного майданчика, нормативно-правових актах з охорони праці.
 2. Підрядники, генеральний підрядник, субпідрядники відповідно до умов, зазначених у Мінімальних вимогах, зобов’язані виконувати вимоги координаторів з охорони праці.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here