Чи входять перерви при роботі з візуальними дисплейними терміналами до обліку загального робочого часу?

Встановлені внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з електронно-обчислювальними машинами повинні входити в тривалість робочої зміни

Сектор праці  та зайнятості населення  ВСЗН  виконкому Біловодської селищної ради   пояснює чи входять перерви, передбачені п. 5.8 – 5.10 Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами до обліку загального робочого часу.

Наказ Мінсоцполітики від 14.02.2018 р. №207 «Про затвердження Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» (далі – Вимоги), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2018 року №508/31960, поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги безпеки та захисту здоров’я під час здійснення роботи, пов’язаної з використанням екранних пристроїв незалежно від їхнього типу та моделі.

Однак, Вимоги наказу не поширюються на:

 • робочі місця здобувачів освіти у комп’ютерних класах (кабінетах, аудиторіях тощо) закладів освіти;
 • робочі місця пілотів, водіїв або операторів транспортних засобів, обладнані екранними пристроями у системах оброблення даних на борту засобів сполучення, екранні пристрої у складі машин і обладнання, що переміщуються в процесі роботи;
 • робочі місця працівників, які займаються обслуговуванням, ремонтом і налагодженням екранних пристроїв;
 • портативні системи оброблення даних, якщо вони не постійно використовуються на робочому місці;
 • обчислювальні машинки (калькулятори), касові апарати та прилади з невеликими пристроями індикації даних або результатів вимірювання;
 • цифрові друкувальні машини, обладнані візуальними дисплейними терміналами (дисплейні друкувальні машини);
 • планшети, смартфони, мобільні телефони.

Окрім того, відповідно до  Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний:

 • поінформувати працівників під розписку про умови праці та наявність на їх робочих місцях небезпечних та шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, біологічних, психофізіологічних), які виникають під час роботи з екранними пристроями та ще не усунуто, а також про можливі наслідки їх впливу на здоров’я працівників.
 • забезпечити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпечного використання екранних пристроїв до початку роботи з ними, а також у випадках модифікації та організації роботи обладнання.
 • роботодавець повинен вжити відповідних заходів, щоб забезпечити відповідність робочого місця працівника до цих Вимог.
 • під час облаштування робочого місця працівника з екранними пристроями необхідно обирати таке устаткування, яке не створює зайвого шуму та не виділяє надлишкового тепла. Рівні шуму на робочих місцях осіб, які працюють з екранними пристроями, мають відповідати вимогам Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 р. №37.
 • повинен за рахунок тривалості робочої зміни організувати внутрішні регламентовані перерви для відпочинку відповідно до Державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 10.12.1998 р. №7 (далі – ДСанПІН 3.3.2.007-98).
 • забезпечити за свій рахунок проведення медичних оглядів працівників відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 р. №246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за №846/14113.
 • роботодавець зобов’язаний за необхідності проводити лабораторні дослідження умов праці працівників з метою виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (зокрема щодо виявлення ризиків, пов’язаних із погіршенням зору, порушенням фізичного стану, стресом) та вживати заходів щодо усунення виявлених ризиків.

Окремо зазначаємо, що за характером трудової діяльності при роботі з відеотерміналами електронно-обчислювальних машин (далі – ЕОМ) та персональних електронно-обчислювальних машин (далі – ПЕОМ) виділено три професійні групи згідно з діючим класифікатором професій:

 • розробники програм (інженери-програмісти) – виконують роботу переважно з відео терміналом (далі – ВДТ) та документацією при необхідності інтенсивного обміну інформацією з ЕОМ і високою частотою прийняття рішень. Робота характеризується інтенсивною розумовою творчою працею з підвищеним. напруженням зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційного напруження, вимушеною робочою позою, загальною гіподинамією періодичним навантаженням на кисті верхніх кінцівок. Робота виконується в режимі діалогу з ЕОМ у вільному темпі з періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу;
 • оператори електронно-обчислюваних машин – виконують роботу, яка пов’язана з обліком інформації одержаної з ВДТ за попереднім запитом, або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов’язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями нервовим напруженням середнього ступення та виконується у вільному темпі;
 • оператор комп’ютерного набору – виконує одноманітні за характером роботи з документацією та клавіатурою і нечастими нетривалими переключеннями погляду на екран дисплея, з введенням даних з високою швидкістю, робота характеризується як фізична праця з підвищеним навантаженням на кисті верхніх кінцівок на фоні загальної гіподинамії з напруженням зору (фіксація зору переважно на документі), нервово-емоційним напруженням.

Відповідно до наведеної вище класифікації та згідно з вимогами ДСанПІН 3.3.2.007-98 є такі внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робочій зміні в залежності від характеру праці:

 • для розробників програм із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовану перерву для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи, за ВДТ;
 • для операторів із застосуванням ЕОМ, слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години роботи;
 • для операторів комп’ютерного набору слід призначати регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин після кожної години роботи за ВДТ.

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні встановлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом останніх 4-х годин роботи, незалежно від характеру трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин.

Отже, встановлені відповідно до вимог ДСанПІН 3.3.2.007-98 внутрішньозмінні режими праці та відпочинку при роботі з електронно-обчислювальними машинами (ЕОМ) повинні входити в тривалість робочої зміни.

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ

Please enter your comment!
Please enter your name here