До уваги суб’єктів державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців!

Згідно  з  частиною третьою  статті 29 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”  реєстраційна справа юридичної особи, фізичної особи-підприємця, громадського формування в паперовій формі зберігається у суб’єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи — підприємця:

    щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи – підприємця – у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

     щодо громадського формування, професійних спілок, їх організацій, об’єднань профспілок – у Міністерстві юстиції України, територіальних органах Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

            Суб’єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб’єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи.

            Відповідно   до    підпунктів   2,  3   пункту  1   наказу Міністерства юстиції України  від 25 листопада 2016 р. № 3359/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в межах декількох адміністративно-територіальних одиниць» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 р. за № 1528/29658, ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є Автономна Республіка Крим та місто  Севастополь, забезпечує  Головне  територіальне управління  юстиції  у  Херсонській області;  ведення  реєстраційних справ  у   паперовій   формі   щодо    юридичних   осіб,   фізичних   осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, місцезнаходженням/місцем проживання яких є населені пункти, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані   на   лінії   зіткнення   в   Донецькій   та   Луганській областях,  забезпечує Головне територіальне управління юстиції у Донецькій області та  Головне територіальне управління юстиції у Луганській  області.     

                Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2014 р. № 1085 “Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення”.

        Місцезнаходження Головного територіального управління юстиції у Луганській області: Луганська обл., м. Сєвєродонецк, вул. Єгорова, 22, тел. (06452)42216.

Вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт при зберіганні зерна.

Біловодське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області інформує роботодавців та найманих працівників нашого регіону.

При збиранні врожаю зернових, кукурудзи та соняшника у підприємців виникає потреба тимчасового зберігання цих продуктів на складах із подальшим перезавантаженням на транспорт, який доставляє зерно до місця реалізації чи переробки.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт на працівників можуть вливати такі небезпечні виробничі фактори, як: техніка, що рухається, рухомі робочі органи вантажних механізмів та пристроїв, запиленість робочої зони.

Тому не зайвим буде нагадати керівникам підприємств, керівникам виробничих ділянок та працівникам про деякі вимоги безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт при зберіганні зерна та іншої сипучої сільськогосподарської продукції.

Усі трудомісткі процеси на складах зерна та сировини на підприємствах зі зберігання зерна насипом мають бути механізовані та виконуватися згідно із затвердженим технологічним процесом.

Навантаження зерна необхідно здійснювати механізованим способом за допомогою конвеєрів, пневмотранспорту і вантажно-розвантажувальних машин.

Роботи з відбору проб зерна зі складу чи бурту виконують не менше двох працівників.

Допускається відбір проб зерна з кузова вантажного автомобіля одним працівником за умови, коли не відбувається вивантаження (завантаження) зерна. При цьому вживаються заходи, що унеможливлюють пуск технологічного обладнання в роботу та самовільного руху автомобіля.

Зберігання чергової партії зерна на складах із похилою підлогою допускається тільки після зачистки днищ від зерна, змітання і видалення пилу. При зачищенні днищ заборонено завантаження чи вивантаження зерна.

Процес транспортування сипучих продуктів на складі організовують з урахуванням змін їхніх властивостей під час зберігання (усушка або накопичення вологи, вплив шкідливих комах тощо).

Забороняється відбирати продукцію з насипу шляхом підкопу.

Переміщення насипу продуктів до транспортерної стрічки або випускного пристрою здійснюється за допомогою машин та за умов:

– перебування працівників на вільному місці поза майданчиком із насипом;

– розбирання спресованих похилих насипів поступово знизу вгору спеціальним пристосуванням (совками, заступами, інструментами з довгими держаками).

Місця виконання вантажно-розвантажувальних робіт позначаються знаками безпеки.

Рух автомобілів на вантажно-розвантажувальних майданчиках (пунктах) повинен бути організований за транспортно-технологічною схемою з установкою відповідних дорожніх знаків. Проїзд транспорту через вантажно-розвантажувальний майданчик повинен бути наскрізним. Якщо наскрізний проїзд організувати неможливо, транспортні засоби повинні подаватися під навантаження (розвантаження) заднім ходом з таким розрахунком, щоб їх виїзд із території майданчика відбувався вільно, без маневрування.

Забороняється виконувати навантажувально-розвантажувальні роботи під час маневрів.

Під час розвантаження зерна з автомобілів-самоскидів автомобілі-самоскиди, які знаходяться на насипах, необхідно встановлювати на відстані не менше ніж 1 м від брівки природного укосу.

Працівники, які залучаються до вантажно-розвантажувальних робіт із зерновими продуктами, забезпечуються засобами індивідуального захисту (маски, респіратори) та спецодягом для запобігання впливу на них пилу.

Працівники, які тимчасово залучаються до вантажно-розвантажувальних робіт, повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці згідно із вимогами «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»  НПАОП 0.00-4.12-05.

Виконання цих вимог безпеки під час вантажно-розвантажувальних робіт дозволить значно зменшити вірогідність виникнення травмонебезпечних ситуацій.

 

Завідувач сектору страхових експертів з охорони праці – страховий експерт з охорони праці Біловодського відділення УВД ФССУ у Луганській області Ковальов С.О.

Розпорядженням Біловодського селищного голови від 09.10.2018 року № 205 скликати чергову сімнадцяту сесію Біловодської селищної ради, яка відбудеться 23 жовтня 2018 року о 10 год. 00 хв. у малій актовій залі Біловодського районного будинку культури за адресою: смт. Біловодськ, вул. Центральна, 109.

Про реорганізацію місцевих загальних судів

       На виконання Указу Президента України від 29 грудня 2017 року № 451 «Про реорганізацію місцевих загальних судів» 13 вересня 2018 року було здійснено державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи – Біловодський окружний суд Луганської області.

     Територіальна юрисдикція Біловодського окружного суду Луганської області поширюється на Біловодський, Міловський та Станично – Луганський  райони Луганської області.

      У зв’язку з розширенням штату, за значної підтримки керівництва територіального управління Державної судової адміністрації України в Луганській області 25 вересня 2018 року було придбано будівлю, яка розташована поряд з приміщенням Біловодського районного суду Луганської області (колишнє приміщення ДАІ). На теперішній час ведеться реконструкція вищезазначеної будівлі.

      Тому звертаємося до мешканців селища Біловодськ бути обережними та без відома керівництва Біловодського районного суду Луганської області не заходити на територію цієї будівлі.

     Також звертаємо увагу, що Біловодський районний суд Луганської області продовжує судочинство до завершення процесу його ліквідації та початку роботи новоутвореного суду.

      У відповідності до частини 6 статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» початком роботи новоутвореного суду є день опублікування в газету «Голос України» повідомлення голови відповідного суду про початок роботи новоутвореного суду.

      Про початок роботи Біловодського окружного суду Луганської області буде повідомлено додатково.

      Прес-служба   Біловодського районного суду

      Луганської області

Подання звітності до Фонду соціального страхування України

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-ХІV основними завданнями Фонду соціального страхування України та його робочих органів є:

 • реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;
 • надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг;
 • профілактика нещасних випадків;
 • здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, у тому числі на підставі інформації з електронного реєстру листків непрацездатності;
 • здійснення контролю за використанням роботодавцями та застрахованими особами коштів Фонду.

Одним із джерел наповнення бюджету Фонду є кошти, які надходять від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, та кошти, які надходять до Фонду в рахунок погашення заборгованості згідно із законодавством, що діяло до набрання чинності Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

 Станом на 01 жовтня 2018 року на обліку в Біловодському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Луганській області перебуває 2254 страхувальника, у тому числі 916 юридичних та 1338 фізичних осіб, від яких залежить своєчасне та в повному обсязі надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Але, на жаль, сума заборгованості по сплаті страхових внесків, нарахованих до Фонду за період до 2011 року, в Біловодському районі становить понад 341 тис. гривень. Заборгованість склалась по 17 страхувальникам. З метою погашення заборгованості минулих періодів відділенням заявлені грошові вимоги до боржників, виконавчі листи своєчасно передані до виконавчої служби.

Відповідно до пункту 2.2 постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 № 31 «Про порядок стягнення та обліку заборгованості зі сплати страхових внесків до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України» страхувальники, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду звітність до повного погашення заборгованості за встановленою формою (додаток до постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  від 30.11.2010 № 31) .

Страхувальники, які протягом поточного кварталу отримали від Фонду фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам або мають зобов’язання страхувальника на початок року, також надають до відділення звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Нагадуємо, що звіти за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців  поточного року необхідно надати до Біловодського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області в термін до 20 жовтня 2018 року.

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, несвоєчасне або неповне їх повернення, несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів тягнуть за собою, відповідно до статті 1655 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було притягнуто до адміністративної відповідальності за одне із цих правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА САМОВІЛЬНЕ ЗАЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Самовільне зайняття  земельної ділянки  є адміністративним правопорушенням, передбаченим статтею 53-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Його вчинення тягне за собою накладення штрафу на громадян від десяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, статтею 197-1 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику. За вчинення такого злочину встановлене кримінальне покарання у вигляді штрафу від двохсот до трьохсот неоподатковуваних або арешту на строк до шести місяців.

Самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.

У разі ж самовільного будівництва будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, кримінальне покарання встановлюється у вигляді штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, а у разі, якщо таке будівництво здійснено на земельній ділянці особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель – позбавлення волі на строк від одного до трьох років.

Крім того, власник або користувач земельної ділянки вправі звернутись до суду із позовом про стягнення із особи, яка неправомірно використовує земельну ділянку завданих цим збитків, а також, у разі, якщо суд визнає це обґрунтованим, і моральної шкоди.

Слід зазначити, що шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Що необхідно зробити громадянину у разі, коли він виявив, що його земельна ділянка зайнята сторонньою особою

У разі, якщо Ви виявили, що Ваша земельна ділянка без Вашого дозволу використовується сторонньою особою, необхідно звернутись до Управління з контролю за використанням та охороною земель територіального підрозділу Держгеокадастру у відповідній області. Інспектор вказаного управління  має провести обстеження земельної ділянки, скласти акт обстеження земельної ділянки, визначити розмір шкоди, завданої її самовільним зайняттям та здійснити заходи із притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

Крім того, Ви вправі звернутись до суду із позовом про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки.

При виявленні ознак злочину, передбаченого статтею 197-1 Кримінального кодексу.

 До уваги осіб, що перебувають на квартирному обліку

при виконавчому комітеті Біловодської селищної ради Біловодського району Луганської області

 Згідно з пунктом 25 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.84 № 470 з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2018 року проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Біловодської селищної ради.

Для проходження перереєстрації громадянам, які перебувають на квартирному обліку, необхідно поновити документи облікової справи, а саме:

 • довідку з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію всіх членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку, а також чоловіка/дружини (у разі одруження), якщо вони зареєстровані за іншим місцем проживання;
 • копії паспортів (ст. 1, 2, 10 та всі сторінки з відмітками реєстрації) черговика та повнолітніх членів сім’ї;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • копію свідоцтва про одруження;
 • копії інших документів, які засвідчують зміни у складі сім’ї (розлучення, смерть, тощо);
 • копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру всіх членів сім’ї;
 • документ, який дає право на включення до пільгової черги (оригінал та копія);
 • інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого майна;
 • копію технічного паспорту на домоволодіння або копію договору найму/піднайму. 

Прийом документів проводиться в Біловодській селищній раді за адресою: смт. Біловодськ, вул. Центральна,105.

Телефон  для  довідок:  2-02-85.

Громадяни, які станом на 01.01.2019р. не пройдуть перереєстрацію квартирного обліку,не вважатимуться такими, що потребують поліпшення житлових умов.

 

УВАГА КОНКУРС!

Управління фінансів виконавчого комітету

Біловодської селищної ради оголошує конкурс

на заміщення вакантної  посади :

головного спеціаліста бюджетного відділу

          Додаткова інформація, щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається  заступником начальника управління, начальником бюджетного відділу.

         Основні вимоги :

 1. Вища освіта ступеня спеціаліста ; спеціалізація: облік і аудит ; фінанси і кредит.
 2. Стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років.
 3. Вільне володіння українською мовою.
 4. Володіння комп’ютером на рівні користувача.

         Термін подання документів 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

         Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:

1) письмова заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

2) заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);

3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4) копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України “Про запобігання корупції”;

6) копію паспорта;

7)копію військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов’язаних);

8) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї (нього) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї (нього) відповідно до зазначеного Закону.

         Звертатися за адресою : Управління фінансів виконавчого комітету Біловодської селищної ради, смт. Біловодськ,  вул. Центральна 103, телефон 2-00-81

УВАГА КОНКУРС!

Біловодська селищна рада Біловодського району Луганської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу ведення державних реєстраційних дій виконавчого комітету селищної ради (3 одиниці)

Основні вимоги:

 • вища освіта відповідного напрямку;
 • стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років;
 • вільне володіння українською мовою;
 • володіння комп’ютером на рівні користувача.

строк  подання заяви – 30 календарних днів з дня опублікування оголошення

звертатися за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. Центральна, буд. 105, тел. 2-02-85