До Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування управління фінансів виконавчого комітету Біловодської селищної ради

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 Питання на перевірку знання Конституції України

 1.  1.Основні розділи Конституції України.
 2. .Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. 3.Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

 1. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 2. Державні символи України (стаття 20).
 3. Конституційне право на працю (стаття 43).
 4. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 5. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 6. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 7. Обов’язки громадянина України (статті 65-68).
 8. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 9. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 10. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 11. Державний бюджет України (стаття 96).
 12. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 13. Повноваження Президента України (стаття 106).
 14. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 15. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 16. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 17. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
 18. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 19. Система судів в Україні (стаття 125).
 20. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 21. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).
 22. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).
 23. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 24. Набуття чинності Конституції України.

Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).
 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).
 8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)
 10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13).
 11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 13. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).
 14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).
 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).
 3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).
 4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
 5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
 6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).
 7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).
 8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).
 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
 10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
 11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).
 12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).
 13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).
 14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).
 15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).
 16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).
 17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).
 18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).
 19. Спеціальна перевірка (стаття 56).
 20. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 1. Види посад в органах місцевого самоврядування
 2. Поняття доказів в цивільному процесі.
 3. Основні засади судочинства в Україні.
 4. Статус прокуратури та її основні функції.
 5. Система судів в Україні.
 6. Господарська юрисдикція
 7. Депутат місцевої ради.
 8. Адміністративна комісія: поняття і повноваження, порядок прийняття рішення та його оскарження. Поняття зобов’язання. Адміністративна юрисдикція.
 9. Позовна давність.
 10. Поняття приватизації.
 11. Відносини органів місцевого самоврядування із судами загальної юрисдикції.

14.Склад адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 152 -1 КУпАП: порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою територій населених пунктів.

 1. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування.
 2. Основні строки у провадженні по справі про адміністративне правопорушення.
 3. Громадські слухання і органи самоорганізації населення.
 4. Склад адміністративного правопорушення.
 5. Загальні збори громадян і місцеві ініціативи.
 6. Поняття адміністративного правопорушення
 7. Місцеві референдуми.
 8. Поняття черговості при здійсненні громадянами права на житло .
 9. Система місцевого самоврядування.
 10. Поняття предметної юрисдикції.
 11. Основні принципи місцевого самоврядування.

26.Поняття строку і терміну.

27.Треті особи в цивільному процесі.

28.Стадія відкриття провадження у справі в цивільному процесі.

 1. Поняття територіальної громади
 2. Цивільна юрисдикція.

 Питання на перевірку знання «Бюджетного кодексу України»

1.Визначення термінів бюджет, бюджетна система України, бюджети місцевого самоврядування.

2.Визначення термінів бюджетна класифікація, бюджетна програма.

3.Визначення термінів бюджетні асигнування, бюджетні призначення, бюджетні зобов’язання.

 1. Визначення термінів бюджетний запит, бюджетний процес.
 2. Визначення термінів видатки бюджету, витрати бюджету, власні надходження бюджетних установ.
 3. Визначення термінів бюджетний запит, паспорт бюджетної програми.
 4. Склад бюджетного законодавства.
 5. Структура бюджетної системи України.
 6. Складові частини бюджетної класифікації
 7. Класифікація доходів бюджету.
 8. Класифікація видатків та кредитування бюджету.
 9. Складові частини бюджету.
 10. Доступність інформації про бюджет.
 11. Розпорядники бюджетних коштів.
 12. Затвердження місцевих бюджетів.
 13. Особливості затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом або профіцитом.
 14. Виконання місцевих бюджетів.
 15. Захищені видатки бюджету.
 16. Напрямки використання освітньої субвенції.
 17. Напрямки використання медичної субвенції.